Macbeth

Názov dokumentu:  Macbeth
Akvizičné číslo:  2/2018
Lokačná značka:  INT1303
Evidenčné číslo:  1303
Typ dokumentu:  Inscenačný text
Opis:  Herecká kniha V. Topinkovej s poznámkami
Autori:  Shakespeare William 
Držitelia práv:  Topinková Viera 

Súvisiace záznamy