Židovská noc v Aréne

Slovenský názov:  Židovská noc v Aréne
Jazyk hry:  slovenský
Dátum 1. premiéry:  6.9.2003
Počet repríz:  1
Súbor: Divadlo Aréna
Divadlo: Divadlo ARÉNA Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
1104218 Účinkujú Pavlíková Eva
1104218 Účinkujú Romančík Elo
1104218 Účinkujú Hegerová Hana
1104218 Účinkujú Kukura Juraj
1104218 Účinkujú Turzonovová Božidara
1104218 Účinkujú Slovák Marián
1104218 Účinkujú Händler Jack Martin

Tvorcovia

Tvorca Meno
670558 scenár Kukura Juraj
670562 scenár Bednárik Jozef
670566 choreografia Moravčík Jaroslav
670570 réžia Bednárik Jozef