Najdúch

Slovenský názov:  Najdúch
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  komédia
Dátum 1. premiéry:  31.12.1966
Dátum derniéry:  23.02.1969
Počet repríz:  0
Súbor: činohra
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava
Zobraziť v plnej kvalite

1 obrázok

Postavy

Rola Meno Alternácia
1155131 Bagzi Zvarík František
1159347 Barkes Dibarbora František
1135242 Cica Krížiková Eva
1153780 Čipka Paška Juraj
1162753 Deti Zachar Ján a.h.
1162753 Deti Hlaváček ml. Oldo a.h.
1161599 Fedor Rajniak Ivan
1161599 Fedor Dočolomanský Michal doštudovanie
1122039 Gacek Durdík st. Vladimír Durdík Vladimír
1117046 Gejza Hlaváček Oldo
1161055 Holba Kroner Jozef
1162193 Husár Valach Gustáv
1139011 Chreňovský Adamčík Samuel
1160323 Chruňo Mistrík Ivan
1148032 Jablonkay Adamovič Jozef
1159868 Kavka Országhová Oľga B. Borodáčová Oľga
1106337 Kobozy Kramár Alojz
1162026 Kofa Hurbanová Terézia
1150274 Kozák Kvietik Štefan alt.
1150274 Kozák Huba Mikuláš doštudovanie
1150274 Kozák Haverl Leopold doštudovanie
1162344 Krčmárka Rampáková Elena
1158746 Läuser Skovay Karol
1145396 Ľudmila Turzonovová Božidara
1157229 Maňuša Vášáryová Emília
1158052 Moser Machata Karol
1152190 Mrňúz Filčík Ctibor
1126746 Ošust Mrvečka Anton
1162824 Primáš Gašpar Róbert a.h.
1131155 Rároch Sodoma Jozef
1156270 Rojkovička Kristinová Eva
1142389 Sajha Meličková Hana
1162583 Sedliaci Romančík Elo
1162583 Sedliaci Sarvaš Juraj
1162583 Sedliaci Géc Ján
1162583 Sedliaci Korenči Anton
1162583 Sedliaci Šimonovič st. Jozef
1162674 Sedliačky Jamnická Vilma
1162674 Sedliačky Juríčková Lea
1162674 Sedliačky Sýkorová Oľga
1162674 Sedliačky Topinková Viera
1162674 Sedliačky Strnisková Viera
1161828 Vaško Šebok Juraj
1160717 Vlha Budská Oľga
1111853 Vybubnovaná Prechovská Mária
1111853 Vybubnovaná Strnisková Viera doštudovanie
1162471 Zemäni Ozábal Ľudovít
1162471 Zemäni Senaj Eugen a.h.
1162471 Zemäni Figura Štefan
1162471 Zemäni Gallo Marián
1162471 Zemäni Jariabek Ondrej
1162471 Zemäni Kákoni Ján
1162471 Zemäni Koreň Branislav
1162471 Zemäni Latečka Rudolf
1162471 Zemäni Šándor Jozef
1162471 Zemäni Beran Míla
1162471 Zemäni Betiak Anton a.h.
1161352 Žajdlík Pántik Július

Tvorcovia

Tvorca Meno
773187 autor Záborský Jonáš
773191 úprava Zachar Karol L.
773195 scénická hudba Andrašovan Tibor
773199 scénické návrhy Gábor Pavol Mária
773203 kostýmové návrhy Zachar Karol L.
773207 réžia Zachar Karol L.

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
08.11.1968 Mehr als ein Gastpiel. [Viac ako pohostinská hra.] Volkszeitung; 18; 44; 11
30.10.1968 Radost ze hry. Zemědelské noviny; 24; 2
08.02.1967 Bratislavský Najdúch. Rudé právo; 47; 5
01.04.1967 Divadelnost klasiky. Divadlo ● ; 4; 64 - 68
30.10.1968 Symbolická výměna. Rudé právo; 48; 19; 4
03.01.1967 Úsmevné obrázky Karola Zachara. Práca ● ; 22; 4
01.01.1967 Najdúch. Kulturní tvorba; 5; 3
01.01.1967 Slávnosť sebaspoznávania. Kultúrny život ● ; 22; 2; 9
28.10.1968 Ovácie pre SND. Pravda ● 1335-4051; 49; 1
06.06.1967 Zaborskys Findling im Volkstheater. [Záborského Najdúch vo Volkstheatri.] Volkstimme, Viedeň
30.10.1968 Dva vzácne večery. Lidová demokracie; 24; 5
01.11.1968 Slovenské národní divadlo v Praze. Svoboda; 5
08.06.1967 Po predstavení Najdúcha vo Viedni. Pravda ● 1335-4051; 48; 2
12.01.1967 Iná podoba Najdúcha. Predvoj; 3; 2; 5
31.05.1967 Najdúch vo Viedni. Večerník ● ; 12; 130; 3
05.06.1967 Feudales und Fatales aus Pressburg. [Feudálne a fatálne z Bratislavy.] Die Presse, Viedeň
01.01.1967 Objavený Najdúch. Panoráma; 3; 2
02.01.1967 Zacharov silvestrovský dar. Večerník ● ; 12; 1; 3
02.01.1967 Predstavenie pre najvernejších. Práca ● ; 22; 1
08.01.1967 Herecký koncert. Pravda ● 1335-4051; 48; 8; 2
05.12.1968 Praha, máme ťa radi. Film a divadlo ● ; 12; 25; 10 - 11
01.01.1968 Iluze nacionalismu. Divadelní noviny ● ; 12; 19; 1
01.01.1967 Znovu našli Najdúcha. Film a divadlo ● ; 11; 3; 12 - 13
30.10.1968 Bratislavská první scéna v Praze. Svobodné slovo; 24; 4
06.01.1967 Milé obrázky zo Záborského. Smena ● ; 20; 4
30.06.1967 Čo našli viedenskí kritici v Najdúchovi. Rudé právo; 47; 5
06.11.1968 V soužití i v partnerství. Divadelní noviny ● ; 12; 4; 1, 3
30.10.1968 Mistři slovenského jeviště v Praze. Práce; 24
06.11.1968 Od krpců až po filosofii. Zítřek, Praha
25.06.1967 Úspech našich súborov. Práca ● ; 22; 4
22.02.1967 Jen veselohra? Divadelní noviny ● ; 10; 14 - 15; 12
20.07.1967 Posezónna divadelná úvaha. Predvoj; 3; 29; 10 - 11
10.01.1967 Najdúch, Zachar, Gábor a tí druhí. Hlas ľudu ● ; 14; 5