Volá vás Tajmýr

Slovenský názov:  Volá vás Tajmýr
Originálny názov:  Vas vyzyvajet Tajmyr
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  ruský
Druhové označenie:  komédia
Dátum 1. premiéry:  03.10.1949
Počet repríz:  0
Súbor: činohra
Divadlo: Slovenské komorné divadlo Martin, Martin

Postavy

Rola Meno Alternácia
1223771 Andrej Nikolajevič Griško Gallo Marián
1223782 Človek s briadkou Hlaváč Vladimír
1223772 Dedko Baburin Kroner Jozef
1223787 Ďjužikov Romančík Elo
1223773 Duňa Baburinová Hurbanová Terézia
1223781 Chlapec Adamec Jozef
1223777 Chyžná Holečková Oľga Schmidtová Oľga
1223769 Ivan Ivanovič Kirpinikov Horváth Emil J. Horváth Emil Jozef
1223770 Jelizaveta Michajlovna Kirpiniková Bachletová Frída
1223780 Klavírista Králik Daniel
1223775 Ľuba Popová Kulhánková Libuša Gymerská Libuša
1223776 Matka Ľuby Popovej Hejná Naďa
1223785 Milicionár Janda Dezider
1223778 Muž svojej ženy Látka Rudolf
1223774 Muž vo výstrednom kabáte Schmidt Miro Schmidt Miroslav
1223783 Námorník Mišura Ján
1223779 Speváčka Erdélyi Judita
1223788 Tanečná skupina Gymerský Anton
1223788 Tanečná skupina Mišura Ján
1223788 Tanečná skupina Erdélyi Judita
1223784 Uzbek Gymerský Anton

Tvorcovia

Tvorca Meno
730772 autor Isajev Konstantin
730776 autor Galič Alexander Arkaďjevič
931253 preklad Teren Ivan
931257 preklad Mikulášová Viera Mikulášová-Škridlová Viera
931265 scénické a kostýmové návrhy Opršal Oto
944166 réžia Janda Dezider