Šesť postáv hľadá autora

Názov dokumentu:  Šesť postáv hľadá autora
Akvizičné číslo:  2/2018
Lokačná značka:  INT1280
Evidenčné číslo:  1280
Typ dokumentu:  Inscenačný text
Opis:  Herecká kniha Viery Topinkovej s poznámkami. Ako príloha poznámky a korešpondencia.
Autori:  Pirandello Luigi 
Držitelia práv:  Topinková Viera 

Súvisiace záznamy