Kozliatka a vlk

Slovenský názov:  Kozliatka a vlk
Originálny názov:  Kozljata i seryj volk
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  ruský
Dátum 1. premiéry:  8.6.1964
Počet repríz:  22
Súbor: bábkové divadlo
Divadlo: Štátne bábkové divadlo v Bratislave (do 31.08.2002), Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
1172649 Beluška Tomanová Emília
1172647 Bradáčik Trsťanová Barbora
1172648 Chlpáčik Klabníková Mária Herbstová Magda
1172650 Kováč Michal Skovay Jozef
1172650 Kováč Michal Hamada Jozef
1172650 Kováč Michal Füleky Ladislav
1172645 Koza Líza Predmerská Dita
1172645 Koza Líza Blšťáková Anna
1172651 Miško Dolinský Pavol
1172646 Roháčik Szabová Terézia Szabová-Kornošová Terézia
1172652 Vlk Hraška Michal
1172652 Vlk Králik Daniel
1172652 Vlk Ragala Vladimír

Tvorcovia

Tvorca Meno
763269 autor Medvedkinova Natália Viktorovna
828823 preklad Luknár Ladislav
828827 réžia Predmerský Vladimír
828831 scénické návrhy Slavík Bohdan
828835 bábky Slavík Bohdan
828839 scénická hudba Stračina Svetozár
828843 inšpícia Just Oto
927231 technológia, technologická spolupráca Csilek Pavol
2510491 zvuk Sýkora Štefan
2510497 svetlo Rabarová Helena
2510502 svetlo Szappanosz Árpád
2510519 výroba bábok Berecová Lujza
2510524 výroba bábok Říhová Květa
2510535 výroba scény Krenn František
2510546 javiskový majster Riečan Ján

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
1.1.1964 První a užitečná. Československý loutkář; 14; 11; 242 - 246