Alžbeta Browningová

Slovenský názov:  Alžbeta Browningová
Originálny názov:  The Barretts of Wimpole Street
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  anglický
Dátum 1. premiéry:  16.12.1933
Počet repríz:  0
Súbor: Činohra [SND]
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
1180744 Alfréd Zlámal František
1180741 Alžbeta Országhová Oľga B. Borodáčová Oľga
1180742 Arabella Juríčková Lea
1180747 Bella Hedley Porubská Ružena
1180751 Cook Bagar Andrej
1180746 Dorka Sýkorová Mária
1180752 Dr. Ford Malimánek Hanuš
1180750 Dr. Chambers Kello Jozef
1180740 Edward Barrett Sýkora Ján
1180743 Henriette Meličková Hanča Meličková Hana
1180748 Henrich Bevan Lichard Ivo Lichard Ivan
1180745 Octavius Figura Štefan
1180749 Robert Browning Jamnický Ján

Tvorcovia

Tvorca Meno
721382 autor Besier Rudolph
721386 preklad Podolinský Karol Izakovič Karol
721390 réžia Borodáč Janko