Marína Havranová

Slovenský názov:  Marína Havranová
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  inscenácia pre dospelých
Dátum 1. premiéry:  30.11.1968
Dátum derniéry:  23.09.1970
Počet repríz:  0
Súbor: činohra
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava
Zobraziť v plnej kvalite

7 obrázkov

Postavy

Rola Meno Alternácia
1148025 Druhý hajdúch Korenči Anton
1156265 Druhý sedliak Šebok Juraj
1153774 Druhý študent Bartoň Vladimír posl. VŠMU a AU
1122030 Dušan Havran Adamovič Jozef
1131146 Elemír Poludnický Dočolomanský Michal
1106327 Jozef Strmeň Romančík Elo doštudovanie
1106327 Jozef Strmeň Kramár Alojz alt.
1111845 Málika Meličková Hana
1117037 Marína Vášáryová Emília
1117037 Marína Turzonovová Božidara doštudovanie
1142381 Marka Turzonovová Božidara
1135233 Matúš Slezáček Juraj
1145388 Prvý hajdúch Šimonovič st. Jozef
1155126 Prvý sedliak Adamčík Samuel
1152183 Prvý študent Jamrich Dušan posl. VŠMU a AU
1150267 Tretí hajdúch Sekera Miroslav a.h.
1126737 Viktor Žiaranský Mistrík Ivan
1139002 Žofka Topinková Viera alt.
1139002 Žofka Cigánová Zuzana alt. posl. VŠMU

Tvorcovia

Tvorca Meno
772931 autor Stodola Ivan
772935 scénická hudba Andrašovan Tibor
772939 scénické návrhy Suchánek Vladimír
772943 réžia Zachar Karol L.
772947 kostýmové návrhy Zachar Karol L.

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
01.01.1973 Problémy a výhľady našej prvej činohry. Slovenské divadlo ● 0037-699x; 21; 1; 12-33
01.01.1968 V rozpore pre súlad. Nové slovo ● ; 10; 29-30; 11
01.01.1969 Marína Havranová. Slovenské pohľady ● ; 85; 2; 152-153
01.02.1969 Marína Havranová. Panoráma; 2
04.12.1968 Marína Havranová. Roľnícke noviny; 23; 4
30.11.1968 Dnes večer: Marína Havranová. Pravda ● 1335-4051; 49; 2
01.01.1969 Narušená sezóna. Film a divadlo ● ; 13; 16; 9
05.12.1968 Vlastenectvo ako cit. Pravda ● 1335-4051; 49; 7
01.01.1969 Ďalšie Zacharovo stretnutie so Stodolom. Film a divadlo ● ; 13; 1; 24-25,34
03.12.1968 "Marína Havranová" – Zacharovo slovo do čias. Práca ● ; 23; 6
01.01.1969 Marína Havranová v SND. Javisko ● ; 1; 2; 39-40
08.01.1969 Marína Havranová. Rudé právo; 49; 2
12.12.1968 A jó szándék és buktatói. [Dobrý úmysel a jeho úskalia.] Új Szó ● 1335-7050; 21; 6
16.12.1968 Pomník roku meruôsmeho. Smena ● ; 21; 4
02.12.1968 Stodola opäť na javisku. Večerník ● ; 13; 284; 3