Tarelkinova smrť

Slovenský názov:  Tarelkinova smrť
Originálny názov:  Smerť Tarelkina
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  ruský
Druhové označenie:  komédia
Dátum 1. premiéry:  24.09.1966
Dátum derniéry:  27.04.1967
Počet repríz:  0
Súbor: činohra
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
1117048 Antioch Jelpidiforovič Och Jariabek Ondrej
1126748 Čibisov Gallo Marián
1148034 Čvankin Skovay Karol
1159349 Druhý veriteľ Šándor Jozef
1145398 Flegot Jegorič Popugajčikov Paška Juraj
1131157 Ibisov Korenči Anton
1122041 Ivan Antonovič Raspľujev Kroner Jozef
1156272 Kačala Kramár Alojz
1111855 Kandid Kastorovič Tarelkin - Sila Silič Kopylov Dibarbora František
1150276 Krestian Krestianovič Unmöglichkeit Mrvečka Anton
1152192 Ľudmila Sidorovna Brandachlystovová Budská Oľga
1153782 Mavruša Latečková Elena Rampáková Elena
1106339 Maxim Kuzmič Varravin - Kapitán Polutatarinov Gregor Martin
1135244 Omega Ozábal Ľudovít
1135244 Omega Šimonovič st. Jozef
1155133 Pachomov Zvarík František
1142391 Piaty úradník Kákoni Ján
1158748 Prvý veriteľ Šebok Juraj
1157231 Šatala Figura Štefan
1139013 Štvrtý úradník Beran Míla
1160324 Štvrtý veriteľ Koreň Branislav
1159869 Tretí veriteľ Géc Ján
1158054 Vaňka Senaj Eugen a.h.

Tvorcovia

Tvorca Meno
773231 autor Suchovo-Kobylin Alexander Vasilievič
773235 preklad Gacek Mikuláš
773239 scénické návrhy Vychodil Ladislav
773243 kostýmové návrhy Hudák Štefan
773247 masky Hudák Štefan
773251 réžia Budský Jozef

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
28.09.1966 Dve dobré hry na Malej scéne. Práca ● ; 21; 4
27.09.1966 A. V. Szuhovo-Kobylin: Tyarelkin Halála. [Tarelkinova smrť.] Új Szó ● 1335-7050; 19
01.10.1966 K prameňom - po prúde. Kultúrny život ● ; 21; 40; 9
13.10.1966 Rozdvojenie človeka - Tarelkinova smrť. Predvoj; 2; 41; 14
29.09.1966 Prvá premiéra v novej sezóne. Večerník ● ; 11; 3
28.9.1966 Smrť Tarelkina. Ľud; 19; 5
19.10.1966 Úspěch mladého režiséra. Divadelní noviny ● ; 10; 4; 4
30.09.1966 Tri premiéry. Smena ● ; 19; 4
24.10.1966 Tarelkinova dvojaká zakotvenosť. Film a divadlo ● ; 10; 22; 15
08.10.1966 Tarelkin aktuálny či aktualizovaný? Hlas ľudu ● ; 13; 4
17.10.1966 Smrť Tarelkina. Rudé právo; 46; 2
28.09.1966 Žart v troch dejstvách. Roľnícke noviny; 21; 4
06.10.1966 Klasik absurdního divadla. Kulturní tvorba; 4
04.10.1966 Čo postrácal Tarelkin. Pravda ● 1335-4051; 47; 2
11.10.1966 Diskusní interpretace klasika. Lidová demokracie; 22