Markíz alebo vražda v bláznin…

Slovenský názov:  Markíz alebo vražda v blázninci (Marat - Sade)
Originálny názov:  (Marat - sade), Die verfolgung und ermordung Jean-Paul Marats dargestell durch die schauspielgruppe
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  nemecký
Druhové označenie:  inscenácia pre dospelých
Dátum 1. premiéry:  28.10.1993
Počet repríz:  2
Súbor: Spišské divadlo Spišská Nová Ves
Divadlo: Spišské divadlo, Spišská Nová Ves, Spišská Nová Ves

Postavy

Rola Meno Alternácia
1150545 Coulmier Janík S.
1131787 Cucurucu Franko Miroslav
1139521 Duperret Erby Róbert
1122780 Charlotta Cordayová Horňáková Alena Kuľhová Alena
1127438 Jacques Roux Revaj Milan
1107312 Jean-Paul Marat Benčík Juraj
1145777 Kokol Gužák Richard
1112693 Markíz de Sade Rozboril Viliam
1148361 Polpoch Chovanec Milan
1135815 Rossignol Dulová M.
1142841 Simona Evradová Piczeková Marta
1117844 Vyvolávačka Košická Dana

Tvorcovia

Tvorca Meno
568100 autor Weiss Peter
568104 preklad Jesenská Zora
568108 preklad Rozner Ján
568112 dramaturgia Fifiková Eva
568116 scénické návrhy Hončariv Jan
568120 kostýmové návrhy Hončariv Jan
568124 asistent réžie Erby Róbert
568128 réžia Horňák Róbert

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
16.10.1993 Blýskanie na časy ...