Don Juan alebo Láska ku geom…

Slovenský názov:  Don Juan alebo Láska ku geometrii
Originálny názov:  Don Juan oder die Liebe zur Geometrie
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  nemecký
Druhové označenie:  komédia
Dátum 1. premiéry:  20.09.1964
Počet repríz:  0
Súbor: Činohra
Divadlo: Divadlo Nová scéna Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
1144585 Celestína Černická Marta alt.
1144585 Celestína Pašková Irena alt.
1151664 Dámy a vdovy zo Sevilly Hájková Mária
1151664 Dámy a vdovy zo Sevilly Muchová Božena Jakabová Božena
1151664 Dámy a vdovy zo Sevilly Kováčiková Hana
1151664 Dámy a vdovy zo Sevilly Lokvencová Emília
1151664 Dámy a vdovy zo Sevilly Vronská Oľga
1151664 Dámy a vdovy zo Sevilly Dulková-Landlová Eva Landlová Eva
1147324 Don Baltazár Lopéz Polónyi Viliam
1120853 Don Gonzalo Velický Rudolf
1105052 Don Juan Filčík Ctibor alt. a.h.
1105052 Don Juan Mistrík Ivan alt.
1138022 Don Roderigo Drozd Slavo
1130036 Doňa Anna Kákošová Dagmar alt.
1130036 Doňa Anna Vášáryová Emília alt.
1125593 Doňa Elvíra Veclová Gizela člen spev. zboru
1141493 Doňa Inez Kákošová Dagmar alt.
1141493 Doňa Inez Dulková-Landlová Eva Landlová Eva alt.
1149661 Leporello Kostovič Vladimír
1115849 Miranda Zöllnerová Oľga
1153349 Muzikanti Cút Jozef
1153349 Muzikanti Scheip Jozef člen spev. zboru
1153349 Muzikanti Hrabinský Milan
1134198 Páter Diego Blaškovič Dušan
1154764 Šermujúci bratanci Krajíček Ivan
1154764 Šermujúci bratanci Kramár Ján
1154764 Šermujúci bratanci Vašek Július
1110630 Tenorio Krivosudský Ivan alt.
1110630 Tenorio Živojnovič Dano alt. člen spev. zb.

Tvorcovia

Tvorca Meno
699934 autor Frisch Max
699938 preklad Obuch Ladislav
699942 scénická hudba Dlouhý Jaromír
699946 scénické návrhy Gálik Daniel
699950 kostýmové návrhy Vaníčková Stanislava
699954 réžia Lokvencová Magda
699958 inšpícia Chromý Anton
699962 text sleduje Bachletová Jarmila

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
17.10.1964 Don Juan sa ženiť nechce, ale musí. Kultúrny život ● ; 19; 42; 4
30.09.1964 Prvá premiéra – prvá výhra. Hlas ľudu ● ; 11; 40; 6
01.01.1965 Nič nového na NS. Slovenské pohľady ● ; 81; 1; 142
30.9.1964 Komédia mysliteľov intelektu. Práca; 19; 3
1.9.1964 "Sme radi, že sa nám podarilo znovu nadviazať dialóg s divákom." Slovenka; 17
23.09.1964 Don Juan alebo Láska ku geometrii na NS. Hlas ľudu ● ; 11
27.10.1964 Úspešný vstup Novej scény do novej sezóny. Film a divadlo ● ; 8; 22; 7
25.09.1964 Legenda naruby, čiže don Juan pod papučou. Večerník ● ; 9; 3
10.10.1964 Odhalený mechanizmus legendy. Rudé právo; 44; 2
11.11.1964 Neužitečnost pravdy. Divadelní a filmové noviny; 8; 6; 6
19.09.1964 Pointa jednej generálky. Večerník ● ; 9
28.05.1965 O Nové scéně aneb Od mála k ničemu. Rudé právo; 45
20.05.1965 V uplynulom dvadsaťročí ... Kulturní tvorba; 3; 20; 13

Dokumentácia