Páni Glembayovci

Slovenský názov:  Páni Glembayovci
Originálny názov:  Gaspoda Glembajevi
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  chorvátsky
Dátum 1. premiéry:  17.5.1986
Počet repríz:  46
Súbor: Činohra [SND]
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava
Zobraziť v plnej kvalite

1 obrázok

Postavy

Rola Meno Alternácia
1112000 Barónka Castelliová-Glembayová Vášáryová Emília
1131270 JUDr. Puba Fabriczy-Glembay Vajda Jozef alt.
1131270 JUDr. Puba Fabriczy-Glembay Durdík ml. Vladimír alt.
1148095 Komorník Vajda Jozef alt.
1148095 Komorník Durdík ml. Vladimír alt.
1139102 MUDr. Paul Altmann Mikulík Pavol
1106497 Náci (Ignác Jacques) Chudík Ladislav
1117188 PhDr. León Glembay Huba Martin
1122172 Sestra Angelika Glembayová Kocúriková Zuzana
1142469 ThDr. et PhDr. Aloiz Silberbrandt Jamrich Dušan
1126868 Titus Andronicus Fabriczy- Glembay Romančík Elo
1145467 Von Balloczanszky Gogál Ivo

Tvorcovia

Tvorca Meno
778583 autor Krleža Miroslav
778587 preklad Choma Branislav
778591 hudobná spolupráca Martinček Peter
778595 scénické návrhy Vychodil Ladislav
778599 kostýmové návrhy Čorba Milan
778603 réžia Pietor Miloš
778607 dramaturgia Sládeček Ján