Obliehanie Bystrice

Slovenský názov:  Obliehanie Bystrice
Originálny názov:  Obliehanie Bystrice
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Dátum 1. premiéry:  8.10.1983
Dátum derniéry:  24.10.1986
Počet repríz:  13
Súbor: opera
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
1139883 Apolónia Trnovská Holičková Elena
1127894 Bakra Baricová Ľuba
1132215 Barón Behenczy Oswald Peter
1146049 Blázy Martvoň Juraj
1143149 Dr. Milan Trnovský Hudec Štefan
1107866 Estella Nitranová Marta
1101883 Gróf Štefan Pongrácz Malachovský Ondrej
1113237 Holub Hrubant Juraj
1118361 Kováč Špaček Jozef
1136213 Plukovník Pongrácz Kopačka Milan
1123262 Pružinský Gábor Pavol
1154101 Reberník Korítko Ján alt.
1154101 Reberník Siegel Elemír alt.
1148595 Rečník Schrenkel Vojtech
1150750 Senátor Šimanovský Boris alt.
1150750 Senátor Džavik Jozef Džavík Jozef alt.
1155396 Strážnik Adámik Bernard alt.
1155396 Strážnik Botlík Aladár alt.
1152578 Surina Bednárik Lukáč alt.
1152578 Surina Lessay Štefan alt.

Tvorcovia

Tvorca Meno
588198 autor Cikker Ján
588202 libreto Cikker Ján
588206 hudobné naštudovanie Lenárd Ondrej
588210 dirigent Lenárd Ondrej
588214 asistent dirigenta Štúr Svetozár
588218 zbormajster Holásek Ladislav
588222 scénické návrhy Vychodil Ladislav
588226 kostýmové návrhy Bezáková Helena
588230 réžia Kriška Branislav

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
7.11.1983 Prvá Cikkerova komická opera. Hudobný život; 15; 21; 4
24.4.1984 Opera SND hosťovala v Prahe. Hudobný život; 16; 8; 3

Dokumentácia