Smrť Jánošíkova

Slovenský názov:  Smrť Jánošíkova
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Dátum 1. premiéry:  31.1.1948
Počet repríz:  0
Súbor: činohra
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
1190539 I. časť: Baba Sýkorová Mária
1190527 I. časť: Básnik Teren Ivan
1190528 I. časť: City Sýkorová Oľga
1190528 I. časť: City Jamnická Vilma
1190528 I. časť: City Hertlová Hana Sarvašová Hana
1190528 I. časť: City Trnovská Gabriela Štúdio ND, NS ND
1190528 I. časť: City Saáková Valéria Štúdio ND, NS ND
1190528 I. časť: City Záborský Viliam
1190528 I. časť: City Pántik Július
1190528 I. časť: City Rakovský Tibor
1190529 I. časť: Deti Figurová Viera
1190529 I. časť: Deti Orthová Eva
1190529 I. časť: Deti Kusá Anka Kusá Anna
1190529 I. časť: Deti Kusá Eva
1190529 I. časť: Deti Mistrík Ivan
1190529 I. časť: Deti Mistrík Viliam
1190529 I. časť: Deti Freuwald František
1190529 I. časť: Deti Kopernický Jaroslav
1190537 I. časť: Hajdúsi Lichard Ivan
1190537 I. časť: Hajdúsi Zachar Karol L.
1190537 I. časť: Hajdúsi Jakubóczy Ľudo Jakubóczy Ľudovít
1190537 I. časť: Hajdúsi Koreň Branislav
1190537 I. časť: Hajdúsi Šandor Jozef Šándor Jozef
1190537 I. časť: Hajdúsi Ťapák Martin
1190538 I. časť: Hlas Zachar Karol L.
1190535 I. časť: Hôrni chlapci Koreň Branislav
1190535 I. časť: Hôrni chlapci Šandor Jozef Šándor Jozef
1190535 I. časť: Hôrni chlapci Ťapák Martin
1190535 I. časť: Hôrni chlapci Drlička Ján
1190533 I. časť: Chlapi Beran Míla
1190533 I. časť: Chlapi Ozábal Ľudo Ozábal Ľudovít
1190533 I. časť: Chlapi Valach Gustáv
1190533 I. časť: Chlapi Skovay Jozef
1190534 I. časť: Jánošík Huba Mikuláš
1190531 I. časť: Mlaď Hertlová Hana Sarvašová Hana
1190531 I. časť: Mlaď Budská Oľga
1190531 I. časť: Mlaď Kráľovičová Mária
1190531 I. časť: Mlaď Vraniaková Stanislava Štúdio ND, NS ND
1190531 I. časť: Mlaď Pavlovič Vladislav
1190531 I. časť: Mlaď Figura Štefan
1190531 I. časť: Mlaď Kováč Jozef
1190531 I. časť: Mlaď Sodoma Jozef
1190530 I. časť: Oráč Kello Jozef
1190540 I. časť: Paholček Kováč Jozef
1190536 I. časť: Vicišpán Sýkora Ján
1190532 I. časť: Ženičky Poničanová Beta
1190532 I. časť: Ženičky Latečková Elena Rampáková Elena
1190532 I. časť: Ženičky Prechovská Mária
1190544 II. časť: City mimo scény Jamnická Vilma
1190544 II. časť: City mimo scény Trnovská Gabriela Štúdio ND, NS ND
1190544 II. časť: City mimo scény Pántik Július
1190544 II. časť: City mimo scény Rakovský Tibor
1190544 II. časť: City mimo scény Vrzala Jaroslav štud. konzervatória
1190543 II. časť: City na scéne Sýkorová Oľga
1190543 II. časť: City na scéne Záborský Viliam
1190548 II. časť: Dievča Porubská Ružena
1190547 II. časť: Echá Saáková Valéria Štúdio ND, NS ND
1190547 II. časť: Echá Zachar Karol Zachar Karol L.
1190547 II. časť: Echá Lichard Ivan
1190547 II. časť: Echá Jakubóczy Ľudo Jakubóczy Ľudovít
1190547 II. časť: Echá Drlička Ján
1190547 II. časť: Echá Ťapák Martin
1190549 II. časť: Jánošík Huba Mikuláš
1190551 II. časť: Kat Lichard Ivan
1190542 II. časť: Ľud Poničanová Beta
1190542 II. časť: Ľud Hertlová Hana Sarvašová Hana
1190542 II. časť: Ľud Budská Oľga
1190542 II. časť: Ľud Latečková Elena Rampáková Elena
1190542 II. časť: Ľud Vraniaková Stanislava Štúdio ND, NS ND
1190542 II. časť: Ľud Kráľovičová Mária
1190542 II. časť: Ľud Prechovská Mária
1190542 II. časť: Ľud Beran Míla
1190542 II. časť: Ľud Figura Štefan
1190542 II. časť: Ľud Skovay Karol
1190542 II. časť: Ľud Ozábal Ľudo Ozábal Ľudovít
1190542 II. časť: Ľud Sodoma Jozef
1190542 II. časť: Ľud Pavlovič Vladislav
1190542 II. časť: Ľud Valach Gustáv
1190542 II. časť: Ľud Koreň Branislav
1190542 II. časť: Ľud Šandor Jozef Šándor Jozef
1190542 II. časť: Ľud Kováč Jozef
1190550 II. časť: Mesiac Sýkora Ján
1190546 II. časť: Prizerajúci Prechovská Mária
1190546 II. časť: Prizerajúci Koreň Branislav
1190546 II. časť: Prizerajúci Šandor Jozef Šándor Jozef
1190546 II. časť: Prizerajúci Kováč Jozef
1190545 II. časť: Pútnik Valach Gustáv
1190559 III. časť: City mimo scény Hertlová Hana Sarvašová Hana
1190559 III. časť: City mimo scény Pántik Július
1190559 III. časť: City mimo scény Lichard Ivan
1190559 III. časť: City mimo scény Sýkora Ján
1190558 III. časť: City na scéne Sýkorová Oľga
1190558 III. časť: City na scéne Záborský Viliam
1190569 III. časť: Hajdúsi Kello Jozef
1190569 III. časť: Hajdúsi Lichard Ivan
1190569 III. časť: Hajdúsi Beran Míla
1190569 III. časť: Hajdúsi Jakubóczy Ľudo Jakubóczy Ľudovít
1190560 III. časť: Hlas v diaľke Drlička Ján
1190566 III. časť: Jánošík Huba Mikuláš
1190553 III. časť: Jánošík Huba Mikuláš
1190554 III. časť: Kňaz Zachar Karol Zachar Karol L.
1190556 III. časť: Kráľka Budská Oľga
1190567 III. časť: Kráľka Budská Oľga
1190562 III. časť: Ľud Poničanová Beta
1190562 III. časť: Ľud Prechovská Mária
1190562 III. časť: Ľud Jamnická Vilma
1190562 III. časť: Ľud Latečková Elena Rampáková Elena
1190562 III. časť: Ľud Beran Míla
1190562 III. časť: Ľud Pavlovič Vladislav
1190562 III. časť: Ľud Figura Štefan
1190562 III. časť: Ľud Rakovský Tibor
1190562 III. časť: Ľud Jakubóczy Ľudo Jakubóczy Ľudovít
1190562 III. časť: Ľud Kováč Jozef
1190562 III. časť: Ľud Skovay Karol
1190562 III. časť: Ľud Ozábal Ľudo Ozábal Ľudovít
1190562 III. časť: Ľud Sodoma Jozef
1190562 III. časť: Ľud Ťapák Martin
1190562 III. časť: Ľud Valach Gustáv
1190562 III. časť: Ľud Koreň Branislav
1190562 III. časť: Ľud Šandor Jozef Šándor Jozef
1190562 III. časť: Ľud Vrzala Jaroslav štud. konzervatória
1190564 III. časť: Malý Jánošík Mistrík Ivan
1190555 III. časť: Posol Beran Míla
1190563 III. časť: Prizerajúci Kello Jozef
1190570 III. časť: Trio Rakovský Tibor
1190570 III. časť: Trio Zachar Karol L.
1190570 III. časť: Trio Záborský Viliam
1190568 III. časť: Vicišpán Sýkora Ján
1190557 III. časť: Víly Latečková Elena Rampáková Elena
1190557 III. časť: Víly Kráľovičová Mária
1190557 III. časť: Víly Vraniaková Stanislava Štúdio ND, NS ND
1190557 III. časť: Víly Trnovská Gabriela Štúdio ND, NS ND
1190557 III. časť: Víly Saáková Valéria Štúdio ND, NS ND
1190561 III. časť: Vrany Latečková Elena Rampáková Elena
1190561 III. časť: Vrany Kráľovičová Mária
1190561 III. časť: Vrany Budská Oľga
1190561 III. časť: Vrany Vraniaková Stanislava Štúdio ND, NS ND
1190561 III. časť: Vrany Trnovská Gabriela Štúdio ND, NS ND
1190561 III. časť: Vrany Saáková Valéria Štúdio ND, NS ND

Tvorcovia

Tvorca Meno
729981 autor Botto Ján
804163 úprava Budský Jozef
804167 réžia Budský Jozef
804171 scénické návrhy Vychodil Ladislav
804175 kostýmové návrhy Vychodil Ladislav
804179 hudba Očenáš Andrej
804183 dirigent Andrašovan Tibor
804187 zbormajster Petr Jozef Petr Josef
804191 choreografia Holéczyová Elena
807838 autorská spolupráca Kostra Ján