Anna Kareninová

Slovenský názov:  Anna Kareninová
Originálny názov:  Anna Karenina
Jazyk hry:  český
Originálny jazyk hry:  ruský
Dátum 1. premiéry:  4.12.1937
Počet repríz:  0
Súbor: česká činohra
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
1184417 Agafja Michajlovna Klaunigová Ela Hilarová Elena
1184435 Akušérka Veselá Sonja Veselá Soňa
1184405 Anna Arkadjevna Frýdová Milada Želenská Milada
1184405 Anna Arkadjevna Hrubá Ema a.h.
1184416 Anton Pavlovič Nariškin Hradilák Karel
1184440 Anuška Boudová Leontýna
1184427 Barónka Chiletonová Porubská Ružena
1184420 Bobryščev Mareček Josef
1184439 Četník Hrůza Zdenko
1184409 Darja Alexandrovna (Dolly) Beníšková Otýlie Beníšková Otylie
1184432 Dôstojník Havaš Tibor štud. konzervatória
1184422 Filip Ivanovič Nikitin Hrůza Zdenko
1184404 Gróf Alexej Alexandrovič Karenin Tihelka Antonín
1184406 Gróf Alexej Kyrilovič Vronský Želenský Drahoš
1184414 Grófka Lydia Ivanovna Styková Hana
1184425 Grófka Nordstonová Poničanová Beta
1184407 Grófka Vronská Čejková Anna
1184411 Jekaterina (Kitty) Alexandrovna Šárková Vlasta
1184421 Kapitán Jašvin Budský Jozef
1184413 Kňažná Jelizaveta (Betsy) Fjodorovna Tverská Horutová Milada
1184410 Kňažná Marja Jevgenijevna Ščerbacká Rintová Marie
1184426 Kňažná Mjahká Vaňková Karla
1184408 Knieža Stepan Arkadevič Oblonský Rint Karel
1184419 Korsunský Křepela Jozef Křepela Josef
1184438 Lokaj kňažny Tverskej Lev Bohumil
1184441 Matvej Beran Míla
1184415 Michail Vasiljevič Sljudin Sýkora Ján
1184431 Pán Červenka Alois
1184424 Podporučík knieža Kedrov Hofbauer Zdeněk
1184423 Poručík Petrický Vávra Bohuš Vávra Bohumil
1184429 Prednosta stanice Čepický Eduard
1184412 Serjoža Černická Marta štud. konzervatória
1184437 Sluha Kareninovcov Bláha Josef
1184436 Sluha Vronského Valachovič Karol
1184433 Šľachtic Illenberger Anton
1184418 Vasilij Lukič Sitnikov Rendl Bohuš
1184434 Vychovávateľka Veselová Valentína
1184430 Železničný úradník Veselý Anton
1184428 Žena anglického vyslanca Nilsona Dovinová Mária

Tvorcovia

Tvorca Meno
723814 autor Tolstoj Lev Nikolajevič
723818 dramatizácia Bor Jan
723822 úprava Bor Jan
723826 preklad Hrubý Jaromír
723830 réžia Bor Jan