Rigoletto

Slovenský názov:  Rigoletto
Originálny názov:  Rigoletto
Jazyk hry:  taliansky
Originálny jazyk hry:  taliansky
Dátum 1. premiéry:  16.10.2015
Dátum 2. premiéry:  17.10.2015
Počet repríz:  9
Súbor: opera
Divadlo: Štátna opera Banská Bystrica - II. (od 1999), Banská Bystrica

Postavy

Rola Meno Alternácia
1206547 Borsa Hýrošš Michal
1206547 Borsa Schneider Peter alt.
1206553 Diana Gaálová Beata
1206553 Diana Kaprálová Slavomíra Kapralová Slavomíra alt.
1206554 Dieťa Oravcová Barbora
1206541 Gilda Procházková Katarína
1206541 Gilda Hochelová Mariana alt. a.h.
1206550 Giovanna Hromadová Oľga
1206550 Giovanna Lucká Eva alt.
1206548 Gróf Ceprano Kováčik Daniel
1206548 Gróf Ceprano Bujňák Matúš alt. a.h.
1206549 Grófka Ceprano Kraus Michaela
1206549 Grófka Ceprano Kyšková Monika alt. a.h.
1206544 Maddalena Andelová Judita a.h.
1206544 Maddalena Šebestová Michaela alt. a.h.
1206546 Marullo Bečár Igor a.h.
1206546 Marullo Kotlár Csaba alt. a.h.
1206545 Monterone Lacko Igor
1206545 Monterone Svitok Šimon alt.
1206551 Páža Benčová Darina
1206551 Páža Kurtulíková Ivana alt.
1206540 Rigoletto Popovič Anton
1206540 Rigoletto Vongrey Zoltán alt. a.h.
1206543 Sparafucile Zvarík Ivan
1206543 Sparafucile Galla Ján alt. a.h.
1206543 Sparafucile Hadraba Marián alt.
1206552 Vojak Kurtulík Karol
1206542 Vojvoda Smiščík Robert Smiščík Róbert
1206542 Vojvoda Šimo Dušan alt.

Tvorcovia

Tvorca Meno
884248 autor Verdi Giuseppe
884252 libreto Piave Francesco Maria
884256 hudobné naštudovanie Vach Marián
884260 dirigent Vach Marián
884264 réžia Osipenko Anna
884268 kostýmové návrhy Marinina Vera
884272 scénické návrhy Grigorev Viktor
884276 zbormajster Popovičová Iveta
884280 choreografia Čajkasov Michail
884284 dramaturgia Lukáčová Alžbeta
884288 asistent dirigenta Procházka Ján
884292 asistent réžie Hadraba Marián
884296 korepetície Svitková Martina
884300 korepetície Baloghová Ildikó
884304 inšpícia Pavuková Juliana
884308 inšpícia Hadraba Marián
884312 šepká Varhaníková Beáta
884316 koncertný majster Husák Oldřich

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
18.12.2015 Rigoletto v Banskej Bystrici – romantizmus s korením naturalizmu Monitoring divadiel na Slovensku. [Dostupné na internete: monitoringdivadiel.sk]; Monitoring divadiel na Slovensku. [Dostupné na internete: monitoringdivadiel.sk] ●
16.10.2015 Sex, naturalizmus aj vynálezy renesančného génia Hudobný život; Hudobný život ● 1335-4140; 47; 12; 26-27