Pokušenie (Asmodeé)

Názov dokumentu:  Pokušenie (Asmodeé)
Lokačná značka:  INT1074
Evidenčné číslo:  1074
Typ dokumentu:  hereckí kniha
Opis:  hereckí kniha Marty Černickej so škrtmi a poznámkami
Počet strán:  103
Autori:  Mauriac Francois 
Grajciar Jozef 
Držitelia práv:  Černická Marta 

Súvisiace záznamy