Kubo

Slovenský názov:  Kubo
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Dátum 1. premiéry:  16.05.1949
Počet repríz:  0
Súbor: činohra
Divadlo: Slovenské komorné divadlo Martin, Martin
Zobraziť v plnej kvalite

1 obrázok

Postavy

Rola Meno Alternácia
1223721 Anička, jej dcéra Hurbanová Terézia
1223718 Anna, jeho žena Hejná Naďa
1223717 Bečala, richtár Belohlávek Milan
1223725 Dora, príživníčka Bachletová Frída
1223729 Dvaja husári Lacina František
1223729 Dvaja husári Barto Ján
1223729 Dvaja husári Adamec Jozef doštudovanie
1223729 Dvaja husári Hlaváč Vladimír doštudovanie
1223732 Hlásnik Kroner Jozef
1223734 Hudobníci Čuprai Július
1223734 Hudobníci Hanzeľ František
1223734 Hudobníci Horváth Emil J. Horváth Emil Jozef
1223734 Hudobníci Hollý Martin
1223734 Hudobníci Žiroš Jozef doštudovanie
1223728 Husársky kapitán Gallo Marián
1223728 Husársky kapitán Gymerský Anton doštudovanie
1223726 Jurko, kamarát Paľov Cút Jozef
1223726 Jurko, kamarát Paľov Mišura Ján doštudovanie
1223726 Jurko, kamarát Paľov Adamec Jozef doštudovanie
1223720 Košárička, bohatá gazdiná Kusá Viera
1223720 Košárička, bohatá gazdiná Holečková Oľga Schmidtová Oľga doštudovanie
1223731 Krstná Kulhánková Libuša Gymerská Libuša
1223730 Krstný Pisch Mojmír
1223730 Krstný Látka Rudolf doštudovanie
1223719 Kubo, ich syn Kroner Jozef
1223724 Lovecký, gazda, vdovec Horváth Emil J. Horváth Emil Jozef
1223727 Martin, kamarát Paľov Schmidt Miro Schmidt Miroslav
1223733 Mládež Buocik Viliam a.h.
1223733 Mládež Barto Ján
1223733 Mládež Šimanovský Viliam
1223733 Mládež Gallo Marián
1223733 Mládež Nedobová Helena
1223733 Mládež Földváry Viera
1223733 Mládež Hlaváčová Darina
1223733 Mládež Turzová Adela
1223733 Mládež Mažári Jolana Hollá-Mažári Jolana
1223733 Mládež Kulhánková Libuša Gymerská Libuša
1223733 Mládež Gírethová Žela doštudovanie
1223733 Mládež Kleinová Elena Gegušová Elena doštudovanie
1223733 Mládež Erdélyi Judita doštudovanie
1223733 Mládež Schmidt Miro Schmidt Miroslav doštudovanie
1223733 Mládež Mišura Ján doštudovanie
1223733 Mládež Hlaváč Vladimír doštudovanie
1223733 Mládež Adamec Jozef doštudovanie
1223733 Mládež Opršal Oto doštudovanie
1223733 Mládež Daňová Eliška Nosálová Eliška doštudovanie
1223733 Mládež Sorok Jozef doštudovanie
1223723 Paľo, mládenec, rodina Štefanova Romančík Elo
1223735 Svadobníci Bachletová Frída
1223735 Svadobníci Hejná Naďa
1223735 Svadobníci Najšeľ Viliam
1223735 Svadobníci Gallo Marián
1223735 Svadobníci Žingorová Oľga doštudovanie
1223735 Svadobníci Gymerský Anton doštudovanie
1223735 Svadobníci Opršal Oto doštudovanie
1223722 Štefan, gazda u Košáričky Králik Daniel

Tvorcovia

Tvorca Meno
730625 autor Hollý Jozef
931165 úprava Holéczyová Elena
931169 úprava Kusý Ivan
931173 úprava Geguš Ivan
931177 réžia Geguš Ivan
931181 scénické a kostýmové návrhy Opršal Oto
931185 odborná spolupráca Holéczyová Elena
931189 choreografia Holéczyová Elena
931193 ŽŽŽNeuvedeno Andrašovan Tibor
931197 korepetície Galko Ladislav

Dokumentácia