Neužitočné ústa

Slovenský názov:  Neužitočné ústa
Originálny názov:  Les bouches inutiles
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  francúzsky
Dátum 1. premiéry:  15.3.1947
Počet repríz:  0
Súbor: činohra
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
1188049 František Rosburg Lichard Ivan
1188062 Chlapi Sodoma Jozef
1188062 Chlapi Kováč Jozef
1188062 Chlapi Durdík Vladimír
1188062 Chlapi Jakubóczy Ľudovít
1188062 Chlapi Ťapák Martin
1188062 Chlapi Pavlovič Vladislav
1188062 Chlapi Pántik Július
1188062 Chlapi Šándor Jozef
1188062 Chlapi Hynek Karol
1188048 Jakub van Der Welde Koreň Branislav
1188050 Ján Peter Gauthier Huba Mikuláš
1188054 Johanka Jamnická Vilma
1188051 Juraj z Avesnes Záborský Viliam
1188056 Kapitán Pántik Július
1188052 Katarína Meličková Hana
1188053 Klarisa Prechovská Mária
1188066 Kupci Jakubóczy Ľudo Jakubóczy Ľudovít
1188066 Kupci Pavlovič Vladislav
1188047 Ľudovít z Avesnes Beran Míla
1188058 Murári Rakovský Tibor
1188058 Murári Figura Štefan
1188065 Nosiči Hynek Karol
1188065 Nosiči Pavlovič Vladislav
1188061 Starci Kello Jozef
1188061 Starci Zachar Karol L.
1188060 Stareny Sýkorová Mária
1188060 Stareny Poničanová Beta
1188064 Stráž Ozábal Ľudo Ozábal Ľudovít
1188057 Vedúci stavby Valach Gustáv
1188063 Vojaci Durdík Vladimír
1188063 Vojaci Jakubóczy Ľudo Jakubóczy Ľudovít
1188063 Vojaci Šándor Jozef
1188055 Vyslanci Sýkora Ján
1188055 Vyslanci Šándor Jozef
1188055 Vyslanci Ozábal Ľudo Ozábal Ľudovít
1188059 Ženy Piaterová Elena Rampáková Elena
1188059 Ženy Hertlová Hana Sarvašová Hana
1188059 Ženy Budská Oľga
1188059 Ženy Sýkorová Oľga

Tvorcovia

Tvorca Meno
729589 autor Beauvoir Simone de
803495 preklad Felix Jozef
803499 réžia Budský Jozef
803503 scénické návrhy Vychodil Ladislav