Nový plášť pre vietor

Názov dokumentu:  Nový plášť pre vietor
Lokačná značka:  MM2928
Evidenčné číslo:  3009
Typ dokumentu:  ED1
Opis:  Záznam divadelného predstavenia.
Dátum vzniku:  1992
Minutáž:  93,00
Autori:  Prokofievová Sofia 
Sapgir Genrich Veniaminovič 
Horňák Róbert 
Držitelia práv:  Spišské divadlo (Spišská Nová Ves) 

Súvisiace záznamy