Mastný hrniec

Názov dokumentu:  Mastný hrniec
Akvizičné číslo:  7/2018
Lokačná značka:  INT1357
Evidenčné číslo:  1357
Typ dokumentu:  Inscenačný text
Opis:  Herecká kniha Viery Topinkovej
Autori:  Barč-Ivan Július 
Držitelia práv:  Topinková Viera 

Súvisiace záznamy