Letný deň

Slovenský názov:  Letný deň
Originálny názov:  Letni dzieň
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  poľský
Dátum 1. premiéry:  16.1.1998
Počet repríz:  13
Súbor: Divadlo Slovenského národného povstania Martin
Divadlo: Divadlo Slovenského národného povstania Martin (29.08.1960 - 26.08.2003), Martin

Postavy

Rola Meno Alternácia
1108177 Dáma Rundová Renáta
1113543 Nezdar Kráľ Miloslav
1102198 Zdar Matuščin Branislav

Tvorcovia

Tvorca Meno
597854 autor Mrożek Sławomir
597858 preklad Šišová Zdena
597862 dramaturgia Kováč Peter
597866 scénická hudba Kráľ Miloslav
597870 scénické návrhy Ciller Jozef
597874 kostýmové návrhy Cillerová Mária
597878 úprava Ondrejovič Torsten
597882 réžia Ondrejovič Torsten

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
Generačné prekvapenie.
Pokus o oživenie právom zabudnutého textu.
16.4.1998 Letný deň v jedno, ešte zimné dopoludnie.