Kde bolo, tam bolo

Slovenský názov:  Kde bolo, tam bolo
Originálny názov:  Kde bolo, tam bolo
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Dátum 1. premiéry:  3.5.1947
Počet repríz:  0
Súbor: činohra
Divadlo: Národné divadlo v Košiciach, Košice

Postavy

Rola Meno Alternácia
1207824 Almazinka Michalcová Natália
1207832 Bobuľka Bočová Beatrica
1207840 Čašník Takáč Vojtech
1207825 Čo-Čo-Čo Pagáč Albert Vojtech
1207826 Čo-Čo-vá Országhová Oľga B. Borodáčová Oľga
1207838 Drak Petruška Vladimír
1207834 Kapitalista Janda Dezider
1207841 Komorná Muchová Božena Jakabová Božena
1207830 Kráľ Greguš František Štefan
1207831 Kráľovná Chmelková Gizela
1207822 Ku-Li-Faj Dadej František
1207823 Ku-Li-Faj-ová Grossová Lujza Grossová Lujza E.
1207836 Kuchár Franko Mikuláš
1207827 Li Kostelník Ernest
1207828 Mandarín Klimo Ján
1207829 Ping-Pong Vandlík Andrej
1207833 Princ Macko Peter
1207835 Proletár Adamec Štefan
1207837 Striga Driečna Valéria
1207839 Sudca Hodorovský Jozef
1207842 Zbrojnoš Servátka Štefan
1207842 Zbrojnoš Vagač Ján

Tvorcovia

Tvorca Meno
729679 autor Stodola Ivan
888191 scénický výtvarník Šestina Ladislav
888199 réžia Borodáč Janko