Bockerer

Názov dokumentu:  Bockerer
Lokačná značka:  INT1001
Evidenčné číslo:  1001
Typ dokumentu:  herecká kniha
Opis:  herecká kniha Antona Korenčiho s obsadením a poznámkami
Počet strán:  85
Autori:  Becher Ulrich 
Preses Peter 
Dittrichová-Petrisková T. 
Držitelia práv:  Korenči Anton 

Súvisiace záznamy