Juro Jánošík

Slovenský názov:  Juro Jánošík
Originálny názov:  Juro Jánošík
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Dátum 1. premiéry:  5.3.2016
Počet repríz:  5
Súbor: opera
Divadlo: Štátna opera Banská Bystrica - II. (od 1999), Banská Bystrica

Postavy

Rola Meno Alternácia
1215773 Alexander Čemický, žalobca Baculík Anton a.h.
1215774 Boldižár Palugyay Hadraba Marián
1215775 Elena Palugyayová, zemianka Kaprálová Slavomíra Kapralová Slavomíra
1215771 Gajdošík Gráf Jozef a.h.
1215770 Hrajnoha Bujňák Matúš a.h.
1215778 Jakub Löwenburg, zeman Kurtulík Karol
1215779 Ján Záhora, krčmár Lacko Igor
1215765 Jánošíkov otec Galla Ján a.h.
1215777 Jozef Jakuffy, zeman Kováčik Daniel
1215764 Juro Jánošík Hýrošš Michal
1215764 Juro Jánošík Smiščík Robert Smiščík Róbert alt.
1215785 Kňaz Kúchen Igor
1215772 Ladislav Okoličányi, podžupan Zvarík Ivan
1215782 Lehotský, veliteľ pandúrov Pobuda Marek a.h.
1215780 Mara, jeho žena Lucká Eva
1215766 Mikuš, Jánošíkov kmotor Macák Slavomír
1215767 Milka, jeho dcéra Macák Solotruková Patrícia
1215783 Piccolini, tanečný majster Šamaj Jozef a.h.
1215768 Skala, želiar Vongrey Zoltán
1215784 Študenti Benčová Darina
1215784 Študenti Kraus Michaela
1215784 Študenti Kurtulíková Ivana
1215784 Študenti Kašša Juraj
1215776 Tibor Radvanský, zeman Kubíny ml. Dušan
1215769 Uhorčík Popovič Martin
1215781 Zuza, ich dcéra Mihalková Veronika a.h.

Tvorcovia

Tvorca Meno
908899 autor Cikker Ján
908903 libreto Hoza Štefan
908907 hudobné naštudovanie Vach Marián
908911 dirigent Vach Marián
908915 réžia Polák Roman
908919 kostýmové návrhy Čanecký Peter
908923 scénické návrhy Valek Jaroslav
908927 choreografia Vlčeková Stanislava
908931 zbormajster Popovičová Iveta
908935 koncertný majster Husák Oldřich
908951 dramaturgia Lukáčová Alžbeta
908955 asistent dirigenta Procházka Ján
908959 asistent réžie Hadraba Marián
908963 korepetície Svitková Martina
908967 korepetície Baloghová Ildikó
908971 inšpícia Pavuková Juliana
908975 inšpícia Hadraba Marián
909123 šepká Varhaníková Beáta

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
8.3.2016 Veľký hrdina je len jeden: Juro Jánošík SME; SME ● 1335-440X; 24; 56; 15
9.3.2016 Zbíjanie Jura Jánošíka v nadčase Pravda; Pravda ● 1335-4051; 26; 57; 49
8.3.2016 Jánošík v Opere dobový aj súčasný Banskobystrické noviny; Banskobystrické noviny ● 1335-8367; 25; 9; 5
14.3.2016 Čarodejnica a zbojník .týždeň; .týždeň ● 1336-5932; 13; 11; 50
1.1.2016 Jánošík - večne živý Hudobný život; Hudobný život ● 1335-4140; 48; 4; 24
23.3.2016 Jánošík poézie zbavený Literárny týždenník; Literárny týždenník ● 0862-5999; 29; 11-12; 6
10.5.2016 Jánošík melancholik kød; kød ● ; 10; 5; 18-21
7.3.2017 Juro Jánošík dnešných čias Monitoring divadiel na Slovensku. [Dostupné na internete: monitoringdivadiel.sk]; Monitoring divadiel na Slovensku. [Dostupné na internete: monitoringdivadiel.sk] ●