Drotár

Slovenský názov:  Drotár
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  komédia
Dátum 1. premiéry:  08.03.1942
Dátum derniéry:  14.03.1943
Počet repríz:  0
Súbor: činohra
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava
Zobraziť v plnej kvalite

3 obrázky

Postavy

Rola Meno Alternácia
1187172 Dorka Országhová Oľga B. Borodáčová Oľga
1187167 Ernest Kováč Jozef
1187169 Ivan Zálevský Chmelko Andrej
1187175 Jakub Jariabek Andrej Jariabek Ondrej
1187173 Johann Dúbravský Paľo Dúbravský Pavol
1187166 Ľudmila Černická Marta
1187168 Marína Kadancová Oľga Sýkorová Oľga
1187171 Mathias Dobosi Zachar Karol L.
1187170 Ondrej Bubenčík Huba Mikuláš
1187170 Ondrej Bubenčík Zvarík František
1187174 Policajný komisár Janda Dezider
1187165 Rozumný Sýkora Ján

Tvorcovia

Tvorca Meno
726646 autor Palárik Ján
726650 úprava Borodáč Janko
726654 réžia Borodáč Janko
726658 scénické návrhy Vécsey Ladislav