Vzkriesenie

Slovenský názov:  Vzkriesenie
Originálny názov:  Vzkriesenie
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Dátum 1. premiéry:  22.9.1962
Dátum derniéry:  2.5.1966
Počet repríz:  0
Súbor: opera
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava
Zobraziť v plnej kvalite

2 obrázky

Postavy

Rola Meno Alternácia
1195242 Ferapont Smeľkov Blaho Janko
1195242 Ferapont Smeľkov Sekera Karol
1195242 Ferapont Smeľkov Sekera Karol a.h.
1195256 Hlavný porotca Krčmář Ferdinand
1195249 Inšpektor väznice Malachovský Ondrej
1195249 Inšpektor väznice Zelenay Gejza
1195243 Jeufímia Bočkovová Gabajová Dita
1195241 Katarína Maslovová Abrahámová Margita Abrahámová Gita a.h.
1195241 Katarína Maslovová Martvoňová Anna
1195241 Katarína Maslovová Míková Alena a.h.
1195238 Knieža Dimitrij Ivanovič Nechľudov Hanák Bohuš
1195238 Knieža Dimitrij Ivanovič Nechľudov Martvoň Juraj
1195238 Knieža Dimitrij Ivanovič Nechľudov Šrubař Teodor a.h.
1195245 Madame Kitajevová Bartošová Helena
1195252 Marfa Gabčová Janka
1195240 Mária Ivanovna Baricová Ľuba
1195240 Mária Ivanovna Meierová Marta
1195254 Mladý spevák Vojtko Ladislav
1195255 Mladý trestanec Ábel Štefan
1195255 Mladý trestanec Číž Gejza
1195248 Obhájca Maslovovej Gabriš Štefan
1195251 Pjotr Nouzovský Václav
1195253 Poručík Džavík Jozef
1195246 Predseda súdu Hadraba Ján
1195244 Simon Kartinkin Oniščenko Juraj
1195244 Simon Kartinkin Wiedermann Juraj Wiedermann Jiří
1195250 Simonson Papp Gustáv
1195250 Simonson Šubert František
1195260 Sluha Hrůza Zdenko
1195239 Sofia Ivanovna Hazuchová Nina
1195239 Sofia Ivanovna Kusá Kristína
1195258 Správca väznice Safko Michal
1195247 Štátny žalobca Hvastija Franjo
1195247 Štátny žalobca Schütz Emil
1195257 Tichon Beňačka Stanislav
1195261 Trestanec v reťaziach Mergentál O. Mergenthal Otmar
1195261 Trestanec v reťaziach Peschak K. Pešák Karol
1195259 Trestankyňa Jakabovičová Mária
1195259 Trestankyňa Valovičová Helena

Tvorcovia

Tvorca Meno
738948 autor Cikker Ján
809902 libreto Cikker Ján
809906 dirigent Holoubek Ladislav
809910 réžia Hájek Kornel
809914 scénické návrhy Vychodil Ladislav
809918 kostýmové návrhy Purkyňová Ludmila
809922 zbormajster Petr Jozef Petr Josef
809926 zbormajster Javora Vojtech Javora Vojtěch
809930 choreograf Tóth Karol

Dokumentácia