Inkognito

Slovenský názov:  Inkognito
Originálny názov:  Incognito
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  komédia
Dátum 1. premiéry:  08.05.1953
Počet repríz:  0
Súbor: činohra
Divadlo: Krajové slovenské divadlo Prešov, Prešov

Postavy

Rola Meno Alternácia
1217413 Borka, slúžka Michalková Anna Pokorná Anna alt.
1217413 Borka, slúžka Fialová Blanka alt.
1217414 Dráb Gojda Mikuláš Štefan
1217405 Evička, dcéra Slivková Hana alt.
1217405 Evička, dcéra Topinková Viera alt.
1217416 Hrabačky Nináčová Naďa
1217416 Hrabačky Čaplová Elena
1217416 Hrabačky Feješová Želmíra Kačková Želmíra
1217416 Hrabačky Fialová Blanka
1217416 Hrabačky Topinková Viera
1217407 Ján Jelenfy, syn radného pána, právnik Servátka Štefan
1217408 Ján Jelenský, básnik Ducko Cyril alt.
1217408 Ján Jelenský, básnik Farkaš Ladislav alt.
1217415 Kosci Mazák Andrej
1217415 Kosci Pelech Ján
1217415 Kosci Matula Tibor
1217415 Kosci Rybárik Ján
1217410 Notáriuš Garlaty Arnošt
1217404 Pani Sokolová Minarčíková Anna
1217406 Potomský, radný pán Petrák Štefan
1217409 Starosvetský, učiteľ Vadaš Tibor
1217412 Špitzer, krčmár Maličký Anton
1217411 Úradník Rybárik Ján

Tvorcovia

Tvorca Meno
733116 autor Palárik Ján
912335 úprava Gojda Mikuláš Štefan
912339 choreografia Šilan Ján
912343 scénické návrhy Brezina Martin
912347 kostýmové návrhy Brezina Martin
912351 réžia Gojda Mikuláš Štefan
912355 inšpícia Mazák Andrej
912359 text sleduje Dobrovičová Anna Jochmanová Anna

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
12.05.1953 Palárikovo „Inkognito“ v prešovskom divadle. Pravda ● 1335-4051; 34; 337; 5
03.10.1953 K otázkam prístupu k domácej dramatickej klasike. Kultúrny život ● ; 8; 40; 8
01.01.1954 Poznatky z festivalu slovenskej klasiky Divadlo ● ; 5; 10; 892
01.01.1957 Sté predstavenie „Inkognita“ v Divadle J. Záborského. Slovenské divadlo ● 0037-699x; 5; 4; 324