Mariša

Slovenský názov:  Mariša
Originálny názov:  Maryša
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  český
Dátum 1. premiéry:  18.12.1955
Počet repríz:  0
Súbor: 3. súbor
Divadlo: Dedinské divadlo,

Postavy

Rola Meno Alternácia
1204870 Babička Marišina Tesárková Ema Lackovičová Ema
1204880 Bušek Šimo Viliam
1204884 Dievča Rechtorovičová Agneša
1204887 Druhý mládenec Radványi Lotar
1204866 Francek, regrút Géc Ján -
1204866 Francek, regrút Farkaš Július alt.
1204879 Franěk Rehák st. Jozef
1204867 Horáčka, Franckova matka Borová Mária Bachletová Mária
1204872 Hostinská Gracová Xénia -
1204872 Hostinská Karolová Jozefína alt.
1204871 Hostinský, Franckov poručník Šabek Oldrich
1204874 Hrdlička, obecný sluha Graca Štefan -
1204874 Hrdlička, obecný sluha Adamík Emil alt.
1204885 Krištof Bederka Felix
1204862 Lízal, sedliak Adamík Emil -
1204862 Lízal, sedliak Graca Štefan alt.
1204863 Lízalka, sedliakova žena Slabejová Božena
1204864 Mariša, dcéra Lízalových Kurylovská Božena -
1204864 Mariša, dcéra Lízalových Hudecová Oľga alt.
1204876 Martin Janíček Ján
1204873 Pavel, mäsiarsky tovariš Halmo Jozef
1204886 Prvý mládenec Halmo Jozef
1204883 Rozárka, slúžka u Vávrov Gracová Xénia -
1204883 Rozárka, slúžka u Vávrov Karolová Jozefína alt.
1204881 Rozsívalka Štepová Viera
1204869 Strúhal, muž Strúhalky Šimo Viliam
1204868 Strúhalka, Marišina tetka Štepová Viera
1204875 Súdny sluha Radványi Lotar
1204878 Štefan Farkaš Július
1204877 Tomáš Bederka Felix
1204865 Vávra, mlynár Bachlet Ivan
1204882 Vojtíková Borová Mária Bachletová Mária

Tvorcovia

Tvorca Meno
734901 autor Mrštík Alois
878012 autor Mrštík Vilém
878016 preklad Luknár Ladislav
878020 choreografia Chodáková Oľga
878024 scénické návrhy Vecsei-Valentín Jozef Vecsei Jozef
878028 kostýmové návrhy Tonkovičová Irena
984134 réžia Dubovská Zdenka

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
14.1.1956 „Mariša“ v podaní Dedinského divadla. Ľud; 9