Detvančok a Hopsasa

Slovenský názov:  Detvančok a Hopsasa
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Dátum 1. premiéry:  23.2.1946
Počet repríz:  0
Súbor: Činohra [SND]
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
1189080 Branko Chudík Ladislav
1189081 Detvančok Ťapák Martin
1189076 Dobrý kráľ Kello Jozef
1189082 Hopsasa - zajko Hynek Karol
1189092 I. rusalka Volková Elena štud. konzervatória
1189087 I. vojak Bada Alexander
1189093 II. rusalka Ružičková Bohumila Horňáková-Růžičková Bohumila štud. konzervatória
1189088 II. vojak Ivák Milan štud. konzervatória
1189094 III. rusalka Solníková Emília štud. konzervatória
1189089 III. vojak Mišura Ján štud. konzervatória
1189095 IV. rusalka Kráľovičová Mária štud. konzervatória
1189090 IV. vojak Lehotský Ferdinand
1189085 Jera Wagnerová Emília
1189084 Kráľovná rusaliek Mišianiková Blanka Valášková Blanka
1189078 Krutava Vronská Oľga
1189079 Tulikráska Jamnická Vilma
1189096 V. rusalka Kohútová Elena Kleisová Elena štud. konzervatória
1189091 V. vojak Gabriš Milan štud. konzervatória
1189086 Veliteľ kráľovských vojakov Paška Juraj
1189083 Vodnár Jakubóczy Ľudo Jakubóczy Ľudovít
1189077 Zlomyslava Poničanová Beta

Tvorcovia

Tvorca Meno
728962 autor Zelienka Ľudo
728966 réžia Ozábal Ľudovít
728970 hudba Kowalski Július