Odkaz živým

Slovenský názov:  Odkaz živým
Jazyk hry:  slovenský
Dátum 1. premiéry:  26.2.1950
Počet repríz:  0
Súbor: činohra
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
1138204 "Otec" Čierny Jozef
1153433 "Samaritán" Sodoma Jozef
1151763 "To" (Withan) Jakubóczy Ľudo Jakubóczy Ľudovít
1147455 Böhm Michaelli Daňo Michaelli Daniel Štúdio ND, NS ND
1157847 Božena Struhárová Ružena Štúdio ND, NS ND
1156995 Čašník Šesták Štefan Štúdio ND, NS ND
1149772 Friedrich Skovaj Karol Skovay Karol
1110867 Gusta Martinková Helena Štúdio ND, NS ND
1121077 Jozef Jelínek Želenský Karol Želenský Karel Štúdio ND, NS ND
1105323 Július Fučík Machata Karol
1141658 Karol Šándor Jozef
1156006 Kolinský Želenský Karol Želenský Karel Štúdio ND, NS ND
1134391 Libuša Gonicová Ema Kováčová Ema Štúdio ND, NS ND
1144733 Lida Šotolová Hana Štúdio ND, NS ND
1125808 Mária Kristinová Eva
1116078 Mirko Kováč Jozef
1154832 Riaditeľ väznice Cút Jozef Štúdio ND, NS ND
1130243 Václav Záborský Viliam

Tvorcovia

Tvorca Meno
731194 autor Fučík Julius
731198 réžia Pavlovič Vladislav
731202 scénické návrhy Gálik Daniel
731206 kostýmová realizácia Nedvědová Anna
731210 kostýmová realizácia Pelikán Bohdan
731214 dramatizácia Kilényi Mária
805167 preklad Rakovský Tibor