Hriešna dedina alebo Zabudnu…

Slovenský názov:  Hriešna dedina alebo Zabudnutý čert
Originálny názov:  Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  český
Druhové označenie:  komédia
Dátum 1. premiéry:  01.10.1960
Počet repríz:  0
Súbor: Činohra [DJGT]
Divadlo: Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (28.8.1954 - 30.6.1993), Zvolen

Postavy

Rola Meno Alternácia
1226627 Alojz Piškytľa, kostolník Vozár Anton -
1226630 Dorotka, kováčova žena Gillová Zlatica
1226635 Emanuel Dudro, farár Tomaščík Emil
1226626 Ignác Lojla, nový farár v Svojedaloch Šmálik Ernest
1226631 Jano Mračno, kováčsky tovariš Kováč Juraj
1226634 Jozef Meduľa, farár Dobrovoda Ľubomír
1226639 JUDr. Belfegor, pekelný guvernér Lakota Vladimír
1226638 JUDr. Solfernus, pekelný prokurátor Mojžiš Andrej
1226636 Knieža Belzebub, vládca pekla Badáni Karol -
1226633 Lupino, potulný komediant Haľama Juraj alt.
1226633 Lupino, potulný komediant Hudec Július alt.
1226628 Magdaléna Hrachová, bohatá mlynárka Haľamová Emília
1226637 Marbulius, sekretár vládcovi pekla Kosír Emil
1226624 Mariška Pľajznerová, vdova po hrobárovi Jakubisová Angela
1226632 Marka, slúžka na fare Čaplová-Matrtajová Magda Matrtajová Magdaléna
1226629 Ondrej Tyborec, kováč v Svojedaloch Sarvaš Juraj
1226640 PhDr. a ThDr. Ichthuriel, šéf ústavu pre experimentálnu psychológiu Šmálik Ernest
1226641 Služobní čerti Brucháč Milan Štefan
1226641 Služobní čerti Kovarík Vojtech
1226625 Trepifajksl, neskoršie Maco, vidiecky čert Macho Ivan -

Tvorcovia

Tvorca Meno
939743 autor Drda Jan
939747 preklad Rapoš Gabriel
939751 úprava Lichard Ivan
939755 scénická hudba Zeljenka Ilja
939759 scénické návrhy Gábor Pavol Mária
939763 kostýmové návrhy Purkyňová Ludmila
939767 réžia Lichard Ivan
939771 inšpícia Jevčinová Zora
939819 text sleduje Šarkanová Ružena
2594432 dramaturgia Tréger Július