Keď jubilant plače

Slovenský názov:  Keď jubilant plače
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  komédia
Dátum 1. premiéry:  18.11.1967
Počet repríz:  0
Súbor: Činohra
Divadlo: Divadlo Nová scéna Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
1118857 Dr. Blyštek Bindas Eduard
1102415 Dr. Chomút Krivosudský Ivan
1154257 Dramatický spisovateľ Letko Ivan
1123732 Elena Černická Marta
1108393 Etelka Kotršová Naďa
1136584 Fialka Rapaičová Ida
1143454 Genovéva Hájková Mária
1132614 Griňaj Polónyi Viliam
1128326 Chochol Blaho Viktor
1140216 Jedna pani Kováčiková Hana
1146324 Redaktor Drozd Slavo
1148824 Šofér Moravčík Ľudovít
1150945 Šoférova žena Kákošová Dagmar
1113752 Štefan Čillik Igor Čillík Igor
1152750 Úradník Cút Jozef
1155527 Ženy Lokvencová Emília
1155527 Ženy Vronská Oľga
1155527 Ženy Landlová Eva

Tvorcovia

Tvorca Meno
604993 autor Stodola Ivan
604997 scénická hudba Dlouhý Jaromír
605001 pohybová spolupráca Slovák Boris
605005 scénické návrhy Gálik Daniel
605009 kostýmové návrhy Vaníčková Stanislava
605013 réžia Katuša Oto
605017 inšpícia Letko Alexander
605021 text sleduje Ondriašová Veronika

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
28.11.1967 Ktorý jubilant plače? Hlas ľudu ● ; 14; 4
21.11.1967 Premiéra a reprízy. Práca ● ; 22; 4
01.01.1968 Včera - dnes - zajtra. Umelecké slovo; 2; 26
22.11.1967 Keď jubilant plače. Ľud ● ; 20; 5
28.11.1967 Keď jubilant plače. Roľnícke noviny; 22; 4
01.01.1967 Stále svieži Stodola. Predvoj; 3; 21-22; 30
01.01.1967 Keď jubilant plače. Panoráma; 5
20.11.1967 Návrat Stodolovho jubilanta na javisko. Večerník; Večerník ● ; 12; 3
23.11.1967 Stodola je stále aktuálny. Pravda ● 1335-4051; 48; 2
01.02.1968 Keď jubilant plače - opäť na scéne. Film a divadlo ● ; 12; 3; 12-13
01.01.1967 Jubilant sa radoval. Sloboda; 22; 48; 5