Rusalka

Slovenský názov:  Rusalka
Originálny názov:  Rusalka
Jazyk hry:  český
Originálny jazyk hry:  český
Dátum 1. premiéry:  14.3.2014
Dátum 2. premiéry:  15.3.2014
Počet repríz:  15
Súbor: opera
Divadlo: Štátna opera Banská Bystrica - II. (od 1999), Banská Bystrica

Postavy

Rola Meno Alternácia
1197609 Cudzia kňažná Hromadová Oľga
1197609 Cudzia kňažná Mihalková Veronika alt.
1197615 Druhá žienka Melichaříková Eva alt. a.h.
1197615 Druhá žienka Benčová Darina a.h.
1197612 Hájnik Popovič Martin
1197612 Hájnik Schneider Peter alt.
1197611 Ježibaba Sapara-Fischerová Jitka a.h.
1197611 Ježibaba Kubovičová Katarína alt. a.h.
1197611 Ježibaba Zwierko Agnieszka mimoriadny hosť
1197613 Kuchtík Kušteková Michaela a.h.
1197613 Kuchtík Kukurová Michaela alt. a.h.
1197617 Lovec Vongrey Zoltán
1197608 Princ Hýrošš Michal
1197608 Princ Smiščík Robert Smiščík Róbert alt.
1197608 Princ Dvorský Miroslav mimoriadny hosť
1197608 Princ Ludha Ľudovít mimoriadny hosť
1197614 Prvá žienka Sojčáková Michaela Kraus Michaela
1197614 Prvá žienka Jílková Blanka alt. a.h.
1197607 Rusalka Solotruková Patrícia Macák Solotruková Patrícia
1197607 Rusalka Černá Vendula Stískalová Černá Vendula alt. a.h.
1197607 Rusalka Kohútková Adriana alt. a.h.
1197616 Tretia žienka Mrázová Simona alt. a.h.
1197616 Tretia žienka Kyšková Monika a.h.
1197610 Vodník Zvarík Ivan
1197610 Vodník Mikuláš Peter alt. a.h.
1197610 Vodník Kocán Štefan mimoriadny hosť
1197610 Vodník Kocán Štefan mimoriadny hosť

Tvorcovia

Tvorca Meno
856215 autor Dvořák Antonín
856219 libreto Kvapil Jaroslav
856223 hudobné naštudovanie Vach Marián
856227 dirigent Vach Marián
856231 zbormajster Popovičová Iveta
856235 choreografia Kyselák Jiří
856239 scénické návrhy Milfajt Jaroslav
856243 kostýmové návrhy Kuttnerová Jana
856247 réžia Andělová Pletichová Jana Andělová-Pletichová Jana
856251 koncertný majster Hudák Michal
860654 dramaturgia Lukáčová Alžbeta
860658 asistent dirigenta Procházka Ján
860662 asistent réžie Hadraba Marián
860666 korepetície Svitková Martina
860670 korepetície Baloghová Ildikó
860674 inšpícia Pavuková Juliana
860678 šepká Ivanová Beáta
860742 koncertný majster Hudák Michal

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
18.3.2014 Ani pre deti, ani pre dospelých SME; SME ● 1335-440X; 22; 64; 14
20.3.2014 Nová bystrická Rusalka. Takto radšej nie! SME; SME ● 1335-440X; 24; 66; 33
3.10.2014 Chladná banskobystrická Rusalka Monitoring divadiel na Slovensku. [Dostupné na internete: www.theatre.sk]; Monitoring divadiel na Slovensku. [Dostupné na internete: monitoringdivadiel.sk] ●
Chladná banskobystrická Rusalka Hudobný život; Hudobný život ● 1335-4140; 46; 4; 22