Hľadanie v oblakoch

Slovenský názov:  Hľadanie v oblakoch
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Dátum 1. premiéry:  10.12.1960
Počet repríz:  0
Súbor: činohra
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
1110906 Adam Zachar Karol L.
1116117 Bufetárka Juríčková Lea
1130282 Havran Paška Juraj
1144769 Jana Krížiková Eva
1141695 Kapustíčka Meličková Hana
1138242 Kapustík Skovay Karol
1134430 Larish Bagar Andrej
1105362 Meteorológ Adamovič Jozef
1105362 Meteorológ Korenči Anton
1121116 Milka Topinková Viera
1125847 Milko Kvietik Štefan

Tvorcovia

Tvorca Meno
737836 autor Bukovčan Ivan
737840 réžia Rakovský Tibor
737844 scénické návrhy Vychodil Ladislav
737848 kostýmové návrhy Vaníčková Stanislava
737852 hudba Dlouhý Jaromír
737856 asistent réžie Lukáč Viktor
737860 masky Wittgruberová Valéria
737864 masky Leskovský Ján
737868 zvuková spolupráca Kirchner Otto
737872 inšpícia Arbét Gašpar
737876 šepkár Machová Zora Máchová Zora