Dalibor

Slovenský názov:  Dalibor
Originálny názov:  Dalibor
Jazyk hry:  český
Originálny jazyk hry:  nemecký
Druhové označenie:  hudobná dráma
Dátum 1. premiéry:  8.10.1982
Dátum 2. premiéry:  9.10.1982
Dátum derniéry:  29.1.1984
Počet repríz:  19
Súbor: opera
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
1118528 Beneš Mikuláš Peter
1118528 Beneš Špaček Jozef
1113404 Budivoj Oniščenko Juraj
1113404 Budivoj Szücs Róbert
1108035 Dalibor Livora František
1108035 Dalibor Kopačka Milan
1108035 Dalibor Papp Gustáv
1132350 Jitka Czaková Anna
1132350 Jitka Holičková Elena
1128041 Milada Blahušiaková Magdaléna
1128041 Milada Kittnarová Elena
1136344 Sudca Bednárik Lukáč
1136344 Sudca Lessay Štefan
1123421 Vítek Oswald Peter
1123421 Vítek Gábor Pavol
1102055 Vladislav Mauréry Pavol
1102055 Vladislav Caban František
1102055 Vladislav Hudec Štefan

Tvorcovia

Tvorca Meno
593286 autor Smetana Bedřich
593294 preklad Špindler Ervín
593298 dirigent Auer Gerhard
593302 dirigent Štúr Svetozár
593306 zbormajster Holásek Ladislav
593310 scénické návrhy Vychodil Ladislav
593314 kostýmové návrhy Purkyňová Ludmila
593318 réžia Fischer Miroslav
2410423 libreto Wenzig Josef

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
8.11.1982 Premiéra Smetanovho Dalibora. Hudobný život; 14; 21; 4
24.4.1984 Opera SND hosťovala v Prahe. Hudobný život; 16; 8; 3

Dokumentácia