Geľo Sebechlebský

Slovenský názov:  Geľo Sebechlebský
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Dátum 1. premiéry:  16.1.1954
Počet repríz:  0
Súbor: činohra
Divadlo: Národné divadlo v Košiciach, Košice

Postavy

Rola Meno Alternácia
1212434 Amália, jeho žena Chmelková Gizela
1212434 Amália, jeho žena Driečna Valéria alt.
1212433 Antal Potocký, bohatý mešťan, pekár Dadej František
1212451 Dámy zo spoločnosti Borová Mária Bachletová Mária
1212451 Dámy zo spoločnosti Krátka Kristína štud. konzervatória
1212451 Dámy zo spoločnosti Zrotková Katarína štud. konzervatória
1212451 Dámy zo spoločnosti Mikulajová Anastázia štud. konzervatória
1212447 Detektív Franko Mikuláš
1212447 Detektív László Zoltán alt.
1212450 Druhý miestny policajt László Zoltán
1212450 Druhý miestny policajt Franko Mikuláš alt.
1212438 Elena, jeho sestra Bočová Beatrica B. Bočová Beatrica -
1212438 Elena, jeho sestra Kurylovská Božena alt.
1212437 Fedor, študent Černík Karol
1212439 Geľo Sebechlebský, študent Kleis Marián
1212439 Geľo Sebechlebský, študent Bodák Tibor alt.
1212436 Karolína, sestra Amálie Grissová Anna -
1212436 Karolína, sestra Amálie Muchová Božena Jakabová Božena alt.
1212445 Paľko Kováč, adjunt, Želmírin snúbenec Vagač Ján
1212449 Prvý miestny policajt Pačaj Ladislav štud. konzervatória
1212448 Pytač Ondrejka Ján
1212443 Rubánus, doktor filozofie Bzdúch Ján
1212441 Topoľský, doktor práv Velický Rudolf
1212440 Voňavka, priateľ Potockého Macko Peter
1212440 Voňavka, priateľ Potockého Grissa František alt.
1212446 Wechser, úžerník Bachlet Rudolf
1212444 Záhorský, profesor, Elenin snúbenc Grega Andrej Grega Ondrej
1212442 Zelenák, doktor medicíny Kmec František Kmec-Keruľ František
1212435 Želmíra, ich dcéra Hronská Silvia Petrušincová Sylvia -
1212435 Želmíra, ich dcéra Poloni Sonja Korenčiová Sonja alt.

Tvorcovia

Tvorca Meno
899803 autor Hollý Jozef
899807 úprava Hollý Martin
899815 scénické návrhy Šestina Ladislav
899819 kostýmové návrhy Kolenatá Viera
899823 réžia Hodorovský Jozef
899827 inšpícia Bašistová Hana Bašistová Anna
899831 text sleduje Bachletová Jarmila