Andreas Búr majster

Slovenský názov:  Andreas Búr majster
Originálny názov:  Andreas búr majster
Originálny jazyk hry:  slovenský
Dátum 1. premiéry:  20.5.1993
Počet repríz:  0
Súbor: Činohra [SND]
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
1135160 Ábel Zucht Bzdúch Peter
1121951 Amália Privitzerová Timková Ingrid
1106249 Andreas Búr Bahúl Milan
1150211 Barón Lichtenstein Kramár Maroš
1145322 Farár Romančík Elo
1111765 Gróf Richard Vajda Jozef
1138928 Grófka Kráľovičová Mária
1156225 Hankovka Cigánová Zuzana
1116960 Jozef Geišberg Marián
1147963 Júlia Leontína Studenková Zdena
1159841 Kolárov syn Minár Patrik
1158018 Kostolník Rajniak Ivan
1157190 Kraviarova matka Turzonovová Božidara
1126660 Lucia Mórová Diana
1159318 Mladší sluha na pošte Hrnčiar Andrej
1160299 Mlynár Mottl Jaroslav
1155083 Otec Haverl Leopold
1153727 Pisár Obšil Vladimír
1152130 Podžupan Bohunický Stanke Richard
1131068 Privitzer Dočolomanský Michal
1142307 Ráztočiansky feršter Tarageľ Dušan
1158716 Starší sluha na pošte Korenči Anton

Tvorcovia

Tvorca Meno
770019 autor Cíger Hronský Jozef
770023 dramatizácia Vajdička Ľubomír
770027 dramaturgia Kárová Darina
770031 scénická hudba Stračina Svetozár
770035 choreografia Rinčo Juraj
770039 scénické návrhy Lipták František
770043 kostýmové návrhy Čorba Milan
770047 réžia Vajdička Ľubomír

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
1.1.1900 Láska a nenávisť. Extra Slovensko; 1993; 24; 6
1.1.1900 Návraty k človeku. Javisko; Javisko ● ; 1993; 7-8; 7-8
1.1.1900 Aj majster tesár sa utne. Literárny týždenník; Literárny týždenník ● 0862-5999; 1993; 24; 15
9.5.1993 Úspech nekorunoval úsilie. Hlas ľudu; 4
17.5.1993 Bohatší o udalosť sezóny ? (Rehabilitácia s mesačným oneskorením) Práca; Práca ● ; 3
26.5.1993 Andreas Drak Sme; 8
1.5.1993 Hronský v národnej činohre (Divadlo pozitívneho programu nám nejde?) Práca; Práca ● ; 7
2.5.1993 Veľký románový život. Smena; 5
25.5.1993 Polovičná udalosť. Pravda; Pravda ● 1335-4051; 11