Byť fit, či piť?

Názov dokumentu:  Byť fit, či piť?
Akvizičné číslo:  7/2018
Lokačná značka:  INT1351
Evidenčné číslo:  1351
Typ dokumentu:  Inscenačný text
Opis:  Herecká kniha Viery Topinkovej
Autori:  Godber John 
Držitelia práv:  Topinková Viera 

Súvisiace záznamy