Východoslovenské národné divadlo I.

Názov:  Východoslovenské národné divadlo I.
Skratka:  VND I
Miesto:  Košice
Organizačná forma:  štátne divadlo
Dátum vzniku:  1.9.1937
Dátum zániku:  8.11.1938

História divadla

Divadlo Dátum vzniku
Východoslovenské národné divadlo I. 1.9.1937