Zem úsmevov

Slovenský názov:  Zem úsmevov
Originálny názov:  Das Land des Lächelns
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  nemecký
Druhové označenie:  hudobná komédia
Dátum 1. premiéry:  9.9.1939
Počet repríz:  0
Súbor: Opereta [SND]
Divadlo: Slovenské národné divadlo, Bratislava, Bratislava
Zobraziť v plnej kvalite

6 obrázkov

Postavy

Rola Meno Alternácia
1185859 Čang Želenský Drahoš
1185859 Čang Adamec Štefan
1185859 Čang Winkler Štefan
1185864 Fini Holoubková Alica Páričková Alica
1185864 Fini Dúbravská Jiřina Rajtrová Jiřina
1185864 Fini Mányiová Anna Martvoňová Anna
1185865 Franci Jucková Mária
1185865 Franci Chylíková Gizela
1185861 Fu-li Greguš František Štefan
1185861 Fu-li Legény Karol Zachar Karol L.
1185861 Fu-li Winkler Štefan
1185861 Fu-li Kanich Augustín
1185862 Generál Hrůza Zdenek Hrůza Zdenko
1185862 Generál Greguš František Štefan
1185852 Generál, gróf Ferdinand Lichtenfels Rint Karel
1185852 Generál, gróf Ferdinand Lichtenfels Lehotský Ferdinand
1185855 Gróf Gustav Pottenstein Figura Štefan
1185855 Gróf Gustav Pottenstein Krištof Veselý Frant. Krištof Veselý František
1185860 Hlavný eunuch Křepela Jozef Křepela Josef
1185860 Hlavný eunuch Staník Jozef doštudovanie
1185853 Líza Kišonová Mimi Kišonová-Hubová Mária
1185853 Líza Kšírová Jarmila a.h.
1185853 Líza Wetzlová Gizela Veclová Gizela
1185853 Líza Karasová Mária a.h.
1185854 Lora Černická Marta
1185854 Lora Širchichová Oľga Budská Oľga
1185854 Lora Šedová Zora Máchová Zora
1185858 Mi Šimanová Renáta
1185858 Mi Prokešová Viera
1185868 Mimi Šedová Zora Máchová Zora
1185857 Princ Sou-Chong Hoza Štefan
1185857 Princ Sou-Chong Blaho Janko
1185857 Princ Sou-Chong Turba Belo
1185863 Starý sluha u Lichtenfelsov Dúbravský Paľo Dúbravský Pavol
1185863 Starý sluha u Lichtenfelsov Habara František
1185863 Starý sluha u Lichtenfelsov Ludvig Anton
1185867 Toni Velínska Ella Velínska Elena
1185867 Toni Prokešová Viera
1185867 Toni Mücksteinová Trúda Boudová Trúda
1185866 Valy Schmidtová Gréta
1185866 Valy Krušinová Ema Senešová Ema
1185856 Vznešená pani Hardegg Rintová Marie
1185856 Vznešená pani Hardegg Kustrová Ružena

Tvorcovia

Tvorca Meno
800799 autor Lehár Franz
800811 preklad Hoza Štefan
800815 dirigent Holoubek Ladislav
800819 dirigent Frešo Tibor
800823 réžia Želenský Drahoš
800827 scénické návrhy Vécsey Ladislav
800831 choreografia Relský Bohumil
800835 choreografia Froman Maxmilián
2416939 libreto Herzer Ludwig
2416945 libreto Löhner Fritz Löhner-Beda Fritz