Posledná páska - Posledný magnetofónový pásik

Názov dokumentu:  Posledná páska - Posledný magnetofónový pásik
Akvizičné číslo:  7/2018
Lokačná značka:  INT1348
Evidenčné číslo:  1348
Typ dokumentu:  Rukopis
Opis:  Rukopisný prepis úryvku hry Krapp's Last Tape (Posledná páska) s poznámkami na spôsob francúzsko - slovenského slovníka na okrajoch. Rukopis Viera Topinkovej - ceruzou
Autori:  Beckett Samuel 
Držitelia práv:  Topinková Viera 

Súvisiace záznamy