Absolútny zákaz

Slovenský názov:  Absolútny zákaz
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  inscenácia pre dospelých
Dátum 1. premiéry:  20.12.1969
Dátum derniéry:  25.5.1970
Počet repríz:  25
Súbor: činohra
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
1126786 Adam Valach Gustáv
1111896 Andrej Dočolomanský Michal
1106388 Anna Valentová Soňa
1131193 Gonda Rajniak Ivan
1122080 Matka Meličková Hana
1135277 Neoral Hlaváček Oldo
1117090 Otec Kroner Jozef

Tvorcovia

Tvorca Meno
774859 autor Karvaš Peter
774863 scénické návrhy Vychodil Ladislav
774867 kostýmové návrhy Čorba Milan
774871 réžia Mikulík Peter
774875 inšpícia Holdoš Jozef
774879 text sleduje Pašková Viera

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
01.01.1973 Problémy a výhľady našej prvej činohry. Slovenské divadlo ● 0037-699x; 21; 1; 12-33
24.12.1969 Absolútny zákaz na Malej scéne. Hlas ľudu ● ; 16
22.01.1970 Slovo do tretice. Nové slovo ● ; 12; 3; 11
01.01.1970 Absolútny zákaz. Slovenské pohľady ● ; 86; 3; 135-141
31.12.1969 Nová hra Petra Karvaša v SND. Roľnícke noviny; 24; 4
24.1.1970 Hra o poslušnosti. Peter Karvaš Absolútny zákaz. Bojovník; 2; 3; 4
23.12.1969 Absolútny zákaz. Práca ● ; 24
30.12.1969 Absolútny zákaz Petra Karvaša na Malej scéne. Smena ● ; 23; 4
01.01.1970 Pred novou - ešte slovo o starej. Film a divadlo ● ; 14; 19; 24-25
22.12.1969 K premiére Karvašovho Absolútneho zákazu na Malej scéne SND. Ľud ● ; 22
24.12.1969 Abszolút titalom. [Absolútny zákaz.] Új Szó; Új Szó ● 1335-7050; 22
23.12.1969 Karvašovo podobenstvo o poslušnosti. Večerník ● ; 14; 298; 7