Vojnarka

Slovenský názov:  Vojnarka
Originálny názov:  Vojnarka
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  český
Dátum 1. premiéry:  11.06.1951
Počet repríz:  0
Súbor: činohra
Divadlo: Armádne divadlo Martin, Martin

Postavy

Rola Meno Alternácia
1226407 Betka, slúžka Rossáková Helena Sudická Helena alt.
1226407 Betka, slúžka Hinterbuchnerová Gita Mazalová Gita alt.
1226412 Brožek, muzikant Hečko Ján
1226412 Brožek, muzikant Šmatlík Jozef alt.
1226411 Drtina, muzikant Gymerský Anton alt.
1226411 Drtina, muzikant Kusenda Jozef alt.
1226406 Hruška, spevák Króner Jozef Kroner Jozef alt.
1226406 Hruška, spevák Adamec Jozef alt.
1226403 Jakub Vojnar, jeho tútor Sorok Jozef
1226402 Janko, jej syn Turzo ml. Ivan
1226409 Krčmárka Rúfusová Oľga
1226409 Krčmárka Daňová Eliška Nosálová Eliška alt.
1226401 Madlena Vojnarová, gazdiná Hurbanová Terézia
1226410 Marienka, jej dcéra Hinterbuchnerová Gita Mazalová Gita
1226408 Martin, sluha Adamec Jozef alt.
1226408 Martin, sluha Mišura Ján alt.
1226413 Sedliaci Hlaváč Vladimír
1226413 Sedliaci Šmatlík Jozef
1226404 Stará Havlová Bachletová Frída
1226405 Tóno, jej syn Romančík Elo

Tvorcovia

Tvorca Meno
939040 autor Jirásek Alois
939044 preklad Bancíková Mária
939048 scénické a kostýmové návrhy Gabriel Josef
939052 asistent réžie Adamec Jozef
939056 réžia Křanovský Bronislav
939060 inšpícia Hlaváč Vladimír
939064 šepká Kukučka Pavel