Srdce plné radosti

Slovenský názov:  Srdce plné radosti
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Dátum 1. premiéry:  30.1.1954
Počet repríz:  0
Súbor: činohra
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
1193246 Anča Sitárová Struhárová Ružena
1193247 Bartolomej Jedlička Jakubóczy Ľudovít
1193239 Božena Hamzová Adamčíková Oľga
1193240 Elena Hamzová Bancíková Mária
1193240 Elena Hamzová Budská Oľga
1193251 Gelner Filčík Ctibor
1193253 Hába Slameň Gejza
1193253 Hába Ozábal Ľudovít
1193260 Hlásateľka závodného rozhlasu Jamnická Vilma
1193255 Hruška Šebok Juraj
1193242 Ing. Imro Urban Valach Gustáv
1193243 Ing. Milan Rásocha Šándor Jozef
1193245 Jožko Kilian Mrvečka Anton
1193241 Julka Hamzová Sarvašová Hana
1193259 Kučerová Došeková Emília štud. konzervatória
1193257 Lehoťan Pietor Miloš
1193252 Lisický Skovaj Karol Skovay Karol
1193244 Lojzo Jindra Durdík Vladimír
1193248 Ľudmila Vavríková Pappová Elena Zvaríková-Pappová Elena štud. konzervatória
1193248 Ľudmila Vavríková Gruberová Zdena
1193256 Machút Betiak Anton
1193238 Martin Hamza Kramár Alojz
1193237 Ondrej Žatko Machata Karol
1193258 Ondrovičová Juríčková Lea
1193249 Pavol Šimko Senaj Eugen
1193254 Vraniak Beran Míla
1193250 Zábranský Koreň Branislav

Tvorcovia

Tvorca Meno
733648 autor Karvaš Peter
806498 réžia Budský Jozef
806502 scénické návrhy Zelenka Vladimír