Škovránok (Jana z Arcu)

Slovenský názov:  Škovránok (Jana z Arcu)
Originálny názov:  L´Alouette
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  francúzsky
Druhové označenie:  inscenácia pre dospelých
Dátum 1. premiéry:  16.02.1969
Počet repríz:  0
Súbor: Činohra
Divadlo: Divadlo Nová scéna Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
1143445 Agneša Zöllnerová Oľga
1158949 Anglický vojak Cút Jozef
1146316 Arcibiskup Rybárik Ján Štefan
1150938 Beaudricourt Bindas Eduard
1156596 Brat Roman Ľubo
1123716 Brat Ladvenu Čillik Igor Čillík Igor
1108376 Cauchon Müller Vlado
1159528 Druhý anglický vojak Desset František
1128310 Gróf z Warwicku Drozd Slavo
1113735 Inkvizítor Vašek Július
1102397 Jana Rapaičová Ida
1132601 Karol Letko Ivan
1157506 Kat Hrabinský Milan
1136573 Kráľovná Yolanda Rysová Eva
1140206 Kráľovnička Kákošová Dagmar
1160020 Kráľovské páža Čálik Karol člen spev. zboru
1152743 La Hire Polónyi Viliam
1148817 La Trémouille Blaho Viktor
1155522 Matka Černická Marta
1154251 Otec Blaškovič Dušan
1118840 Promótor Kramár Ján
1158290 Strážca Boudousse Kostovič Vladimír

Tvorcovia

Tvorca Meno
604505 autor Anouilh Jean
604509 preklad Terenová Mária
604513 ŽŽŽNeuvedeno Eisler Ervín
604517 pohybová spolupráca Slovák Boris
604521 scénické návrhy Šujan Otto
604525 kostýmové návrhy Čorba Milan
604529 réžia Svoboda Juraj

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
04.03.1969 Škovránok Anouilha s Rapaičovej výrazným úspechom. Hlas ľudu ● ; 16; 3
01.01.1969 Škovránok a Piknik na Novej scéne. Slovenské pohľady ● ; 85; 5; 154-155
01.01.1969 Ešte slovo k bratislavskému Škovránkovi. Javisko ● ; 1; 5; 153
01.01.1971 Činohra Novej scény v konfrontácii s časom a umením (1968-1970). Slovenské divadlo ● 0037-699x; 19; 1; 47-65
26.02.1969 Plameň pravdy a pravda v plameňoch. Pravda ● 1335-4051; 50; 5
18.02.1969 Jana a tí druhí na Novej scéne. Práca ● ; 24; 6
01.01.1970 Škovránok menom Ida. Film a divadlo ● ; 14; 16; 4-6
01.01.1969 Ľahko, šarmantne a ironicky. Film a divadlo ● ; 13; 8; 24-25
6.11.1969 Symbolicky v predvečer... Svobodné slovo; 25
11.3.1969 Apoteóza človeka? Smena; 22; 4
26.2.1969 Hra s dobrým koncom. Večerník; Večerník ● ; 14; 48; 4
05.11.1969 V minulých dňoch... Práca ● ; 24
15.03.1969 Škovránok. Panoráma; 6; 3
30.11.1969 Bratislavská Nová scéna v Brně. Rovnost; 84; 5