Ticho a spol.

Názov:  Ticho a spol.
Skratka:  Ticho
Miesto:  Bratislava
Ulica:  Školská
Číslo:  14
PSČ:  811 07
Zriaďovateľ:  Nezisková organizácia; občianske združenie
Organizačná forma:  nezriaďované divadlo
Dátum vzniku:  3.9.2010
Telefón:  +421/2/52499029, 0908/111065
E-mail:  tichoaspol@gmail.com, info@tichoaspol.sk
Web:  www.tichoaspol.sk

História divadla

Divadlo Dátum vzniku
Ticho a spol. 3.9.2010