Hriešna dedina

Slovenský názov:  Hriešna dedina
Originálny názov:  Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  český
Dátum 1. premiéry:  13.1.1962
Počet repríz:  0
Súbor: Činohra
Divadlo: Divadlo Nová scéna Bratislava, Bratislava
Zobraziť v plnej kvalite

1 obrázok

Postavy

Rola Meno Alternácia
1120932 Alojz Piškytľa Cút Jozef alt.
1120932 Alojz Piškytľa Kostovič Vladimír alt.
1134258 Dorotka Kákošová Dagmar
1115933 Ignác Lojla Bindas Eduard
1138079 Jano Mračno Rybárik Ján Štefan
1153374 JUDr. Belfegor Velický Rudolf
1151696 JUDr. Solfernus Fecko Ladislav alt. člen spev. zb.
1151696 JUDr. Solfernus Vašek Július alt.
1147360 Knieža Belzebub Lehotský Ferdinand
1144629 Lupino Fecko Ladislav alt. člen spev. zb.
1144629 Lupino Vašek Július alt.
1125667 Magdaléna Hrachová Vronská Oľga
1149693 Marbulius Košut Ondrej
1105158 Mariška Pľajznerová Černická Marta
1141544 Marka Landlová Eva
1130105 Ondrej Tyborec Kramár Ján
1154784 PhDr. a ThDr. Ichturiel Bindas Eduard
1155967 Služobný čert Hrabinský Milan
1110714 Trepifajksl Kostelník Ernest člen spev. zboru

Tvorcovia

Tvorca Meno
703914 autor Drda Jan
703918 preklad Rapoš Gabriel
703922 scénická hudba Zeljenka Ilja
703926 scénické návrhy Gábor Pavol Mária
703930 kostýmové návrhy Schanerová Irena
703934 réžia Klimo Ján
703938 inšpícia Chromý Anton
703942 šepkár Kmeťko Štefan

Dokumentácia