Pán vyslanec

Slovenský názov:  Pán vyslanec
Originálny názov:  Borsanovovi
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  bulharský
Dátum 1. premiéry:  12.6.1949
Počet repríz:  0
Súbor: činohra
Divadlo: Národné divadlo v Košiciach, Košice

Postavy

Rola Meno Alternácia
1209018 Bobikov Hodorovský Jozef
1209017 Boko Černík Karol
1209014 Borsanov Pagáč Albert Vojtech
1209023 Fani Driečna Valéria
1209024 Gevrasiev Petruška Vladimír
1209021 Grmidolov Vagač Ján
1209016 Kiki Kohútová Elena Kleisová Elena
1209025 Kiričev Klimo Ján
1209026 Občan Adamec Štefan
1209015 Pani Borsanová (Mária) Grossová Lujza Grossová Lujza E.
1209027 Policajt Grissa František
1209019 Slečna Penkovová Pollová Etela
1209022 Tikvarov Kleis Marián
1209020 Zlatov Franko Mikuláš

Tvorcovia

Tvorca Meno
730684 autor Kjuljavkov Krum Pavlov
891011 preklad Malinovský Jaroslav
891015 scénický výtvarník Šestina Ladislav
891019 réžia Borodáč Janko