Dobrý človek zo Sečuanu

Názov dokumentu:  Dobrý človek zo Sečuanu
Akvizičné číslo:  2/2018
Lokačná značka:  INT1323
Evidenčné číslo:  1323
Opis:  Herecký text Viery Topinkovej so škrtami a poznámkami
Autori:  Brecht Bertolt 
Držitelia práv:  Topinková Viera 

Súvisiace záznamy